Emneliste for pendlerrepræsentanternes møde med transportleverandørerne juni 2010

Referat fra afholdt møde den 16. juni 2010 mellem Søren Møller, DSB/IC-Bornholm, og Pendlergruppens repræsentanter Preben Holm og Steen Clausen.

Ønsker til DSB:
Er ganske godt tilfreds med DSB generelt.
Det er behageligt at sidde i toget, der er plads til benene og afstand til sidemanden.
Rejsende tager det roligt, når de skal med toget, hvilket er behagelig. Der er ikke masen og kamp om pladserne.
Det er rart at have bagagen med ind i toget.
PHO og SCL udtrykte tilfredshed med konceptet omkring IC-Bornholm.
Er trætte af at skulle tage tog-busserne. Især ældre og handicappede (Pendlermedlem). Der er rigtig mange som gerne vil benytte toget frem for busserne.
DSB er enig heri. SMØ gav udtryk for, at DSB ikke selv var tilfredse med at skulle bruge busser – DSB ønsker at køre tog. Grunden hertil blev givet.
DSB satser på at få »flere kanaler« på den ensporede bane mellem Malmø og Ystad således, at der kan køres på alternative tidspunkter, når behovene opstår. DSB er særlig opmærksom på handicappedes behov for tog og derfor er bus en absolut nødløsning, der desværre har været nødvendig for mange gange.
 
Flere stillekupeer af hensyn til pendlere.
Vil det være muligt at pendlerne får fortrin i forhold til skolerejser? Det sker, at der ikke er pladser i stillekupeen, fordi disse er optaget af skolerejsende.
DSB er indstillet på at prioritere stillepladser til pendlerne og andre rejsende med samme behov.
Skolerejser vil ikke længere blive henvist til stillekupeer.
 
Bør være gratis Internetadgang i lighed med øvrige DSB strækninger i Danmark for pendlere, f.eks. som i S-toget.
DSB lejer tog fra DSBFirst, som anvendes på kystbanen og i Sverige. Her er der ikke internet. SMØ vil undersøge muligheden og planer hos DSBFirst. Var der kun tale om et togsæt var investeringen overkommelig og de praktiske problemer til at løse.
PHO og SCL gav udtryk for at dette kunne være med til at flere pendlere ville vælge DSB som transportør.
SM DSBFirst arbejder på en løsning. Detaljerne er dog endnu ikke på plads. Jeg holder jer opdateret på sagen.
 
Hvorfor kan vi ikke bruge vores pendlerkort, når man skal med DSB til Ystad? Det vil være en god service for pendlere og være med til at give nye kunder.
SMØ og DSB er enig i, at behovet er der. Der arbejdes på en løsning, men der er tale om at to forskellige bookingsystemer, som skal arbejde sammen, hvilket kan have lange udsigter. Derfor overvejer DSB en løsning, hvor billet bestilles på lignende vilkår.
 
Problemet er, at vi ikke kan bruge pendlerkortet, hvor beløbet automatisk bliver fratrukket vores konto. Især for pendlere, som har arbejdsiver betalt rejse. Det er noget bøvl når man selv skal betale og afregne med arbejdsgiver.
DSB overvejer en klippekort-løsning, hvor bornholmerkort-ordningen indgår. Derved skulle den mulighed for pendlere med virksomhedsbetalt ordning være løst. SMØ, DSB vender tilbage, når løsning er fundet.
Flere pendlere benytter hovedsaglig DSB. Et tilbagevendende problem er, at der meldes udsolgt på “pendlerafgangene” fra København fredag eftermiddag og fra Bornholm søndag eftermiddag, dette på trods af, at der er mange ledige pladser i toget og på færgen. Vælges billet via Bornholmerbussen er der intet problem. Det må kunne løses.
DSB er opmærksomme på problemet. Der er nu igangsat en overvågning af bestilling af billetter og DSB vil nu hurtigere reagere ved køb af et større kontingent pladser hos Bornholmstrafikken. Dette er iværksat med SMØ tiltrædelse som ansvarlig for IC-Bornholm. Hermed skulle det være minimeret, men vil dog stadig kunne finde sted, hvis øgning af kontingent ikke er mulig (Udsolgt hos Bornholmstrafikken)
Hvornår forventes rejsetiden med tog bliver afkortet?
Afkortning af rejsetiden kan først ske, når den nye banestrækning unden om Malmø er helt færdig – I følge byggeplanen skal arbejdet være afsluttet den 15. august 2011.
SMØ oplyser, at køretiden herefter kan afkortes med op til 15 minutter. Det er Banedanmark og Trafikverket som tildeler kanaler (køretider på skinnerne)
 
Kan ventetiden i Ystad på togafgang reduceres? Det vil være til gavn for pendlerne.
Det er ikke muligt, da der er tale om en ensporet banestrækning, hvor der kun kan afgå tog hver ½ time.
 
Vil det være muligt med Intercity-lyn – Bornholm, uden stop de mange stop i Sverige. (Pendlerafgange)
Hvorfor stopper toget ikke i Malmø syd i stedet for Skurup og Svedala?
Banen er en ensporet strækning, hvor toget skal stoppe på de nævnte stationerne undervejs, for at modgående tog kan passere. Derfor er det ikke muligt med lyntog uden stop før strækningen bliver to sporet – og det er der ikke planer om.
Vil det være muligt med sms tjeneste, der oplyser afgangsperron?
Styring af dette varetages af Banedanmark, og der er i øjeblikket intet system der kan supportere dette.
Normalt holder første afgang om morgenen og den sidste ankomst om aftenen på perronen inde i hovedbygningen. Alle andre afgange sker normalt fra spor 26.
Informationen er i øjeblikket kun tilgængeligt på informationsskærmene på Hovedbanen.
 
Ønsker til forbedringer fra DSB brugere, hvor følgende forhold tæller på negativlisten:
Afgang og ankomst til tiden.
DSB arbejder hårdt på dette, men når det så ikke lykkedes bør pendlerne og rejsende gøre brug af Rejsegarantien, som DSB udsteder for hele billetten/hele strækningen. Det er der næsten ingen brugere på IC-Bornholm, som gør brug af. Her må Passagerforeningen gerne være med til at opfordre til dette.
Se reglerne herom på DSB’s hjemmeside http://www.dsb.dk/Kundeservice/Rejsetidsgaranti/ eller ved kontakt til kundecenter 70 13 14 15
 
Mange forsinkelser og ikke mindst manglede information giver anledning til stress for pendlere, der kan have er arbejdsgiverforhold, der skal plejes og kunder der venter.
Se informationsskærmene. Opleves dette fortsat, så giv DSB besked, og DSB vil gøre sit bedste for at forbedre dette.
 
Muligheden for at stå i læ både i Ystad og på fjern-perronen (Spor 26) på Hovedbanegården er meget mangelfulde. I tilfælde af regn er der ikke plads til alle under tag.
Det er Banedanmarks ansvar i Danmark og Skånetrafikkens/Trafikverkets i Sverige – DSB vil gøre sit bedste for at fremføre ønsket og lægge pres på, at dette sker
En anden stress faktor er at pendlere ikke altid ved, fra hvilken perron toget afgår. Det er vanskeligt at planlægge arbejdsdagen, når den store afstand mellem de mulige perroner og andre forhindringer betyder meget differentieret behov for ankomst til Hovedbanen.
Se ovenstående om afgang fra perron og mønster herfor.
 
Desuden er tiden imellem oplysning om perron og togets afgang ofte for kort til gangbesværede (derfor er der kunder, der fravælger DSB, trods ønsket om at rejse med tog).
DSB er meget vel klar over dette problem, derfor er der også mindst 15 minutter mellem første annoncering og togets afgang. Der udstationeres servicepersonale, som kan være behjælpelige samt overvåger, at alle passagerer er nået frem. Toger kører ikke, før alle er med. Det fjerner ikke stressen, men kan berolige pendlerne.
 
Med Bornholmerkort er det mere besværligt at bestille og afhente togbillet end busbillet.
DSB er ved at arbejde på en »smart løsning«, som vil blive lige så attraktiv som bestilling af busbillet – en enkel DSB-løsning. Se i øvrigt ovenstående.
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


en + = 4