Indkaldelse til pendlermøde april 2010

Velkommen til
Pendlermøde
lørdag den 17. april 2010, kl. 13, på biblioteket i Rønne
En del pendlere kan ikke møde op til den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010. Derfor er det besluttet, at der indkaldes til et særligt Pendlermøde på en lørdag, hvor de fleste pendlere normalt befinder sig på Bornholm. Mødet vil være tilrettelagt med særligt henblik på at høre, hvad pendlerne ønsker at ledelsen af Pendlergruppen skal tage sig af og prioritere frem for andet. Men mødet vil være åbent for alle – ligesom den samlede bestyrelse vil deltage i muligt omfang.
Det er planen, at dagsordenen for mødet skal indeholde følgende punkter:
1)
Formanden for Bornholms Passagerforening kommer med en kort beretning fra den ordinære generalforsamling, herunder gennemgår vedtægtsændringer, der principielt kun vedrører Pendlergruppen
2)
Ledelsen for Pendlergruppen fortæller om arbejdet siden den officielle oprettelse af Pendlergruppen den 16. marts 2009, herunder det fremadrettede arbejde, bl.a. på skatteområdet
3)
Ca. kl. 14.00
Borgmesteren og viceborgmesteren er indbudt og har ordet, herunder om deres holdning til Pendlergruppens ønsker på skatteområdet. Vi har også indbudt de 2 bornholmske folketingsmedlemmer, som vil have afgørende betydning for, hvordan ønskerne bringes videre i det politiske system
4)
Spørgsmål fra medlemmerne til borgmesteren, viceborgmesteren og de 2 folketingsmedlemmer
5)
Ca. kl. 14.30
Transportselskaberne har ordet. Indbydelse er sendt ud til flyselskaberne, Bornholmstrafikken, BornholmExpress og BAT
6)
Spørgsmål fra medlemmerne til transportselskaberne
7)
Næste møde for Pendlergruppen.
***
Ved udsendelsen af denne dagsorden for mødet er de omtalte politikere og transportselskaber indbudt til mødet, men vi har ikke modtaget tilsagn. Derfor kan der godt ske ændringer i dagsordenen (mht. deltagerne, men ikke emnerne).
Bak op om dette møde … det vedrører din fremtid!
Pendlergruppen
Preben Holm                       Steen Clausen
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 2 = tre