Truslen blev til virkelighed

Forud for ikrafttrædelsen af BornhholmerFærgens sejlplan fra 1/9 2011 annoncerede vognmand Jørgen Andersen, Bornholmerbussen, at han ikke ville køre til/fra den sene sejlads på mandage, tirsdage og onsdage. Den sene sejlads er ud af Rønne kl. 20.30 og ud af Ystad kl. 22.30.
Samtidig gav Jørgen Andersen udtryk for sin klare holdning til sejlplanen, som han anså for meget passageruvenlig.
Kritikken fra Jørgen Andersen blev endnu kraftigere, da sejlplanen fra 1/1 2012 skulle sammensættes, og han gav udtryk for, at han – hvis ikke planen blev ændret – også kunne forventes at inddrage sin kørsel på torsdagene. Nu foreligger Bornholmerbussens køreplan fra 1/1 2012, og truslen er blevet til virkelighed. Fra 1/1 2012 kører Jørgen Andersen ikke til/fra dagens sidste afgang på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Jørgen Andersen udtaler i den forbindelse:
»Princippet er beregnet således:
Hvis der slet ingen afgang er fra Rønne 16.30 eller 18.30, så tvinges passagererne jo til at vælge 20.30, og så må vi køre til den, selv om det er noget sent natte-roderi.
Hvis derimod enten 16.30 eller 18.30 sejles, så kører vi ikke til den sene 20.30, idet jeg mener, ingen vil vælge den. Den er jo til fragten !!!«
På et møde den 25/8 2011 havde Jørgen Andersen foretræde for Kontaktrådet. På mødet gjorde han rede for sit syn på, hvordan sejlplanen burde sammensættes, hvis den skulle tage hensyn til passagererne.
Jørgen Andersen har i pressen – ligesom vi – givet klart udtryk for, at han på passagerernes vegne gerne havde set sejlplanen sammensat anderledes fra 1/1 2012, og det har altså fået konsekvenser 4 dage om ugen, at der ikke er blevet lyttet til en af passagertransportørerne.
Efter mindre end 2 måneders kørsel om torsdagen til/fra den sene afgang har Bornholmerbussen kunnet konstatere, at disse afgange er mere end tyndt belagte, og at »den jo er til fragten«. Bornholmerbussen skal tjene penge på at køre med sine busser. Derfor er truslen blevet til virkelighed … og det forstår vi godt. Bornholmerbussen kan jo ikke leve af at køre med tomme busser.
Politikerne er nødt til at forstå, at vores endestation ikke er Ystad, og at sejlplanen fra 1/1 2012 er alt andet end passagervenlig. Vi hører oftere og oftere, at den gamle sejlplan med 2 hurtigfærgeafgange og 1 konventionel færgeafgang tog mere hensyn til passagerer end den nye sejlplan som indeholder 3 hurtigfærgeafgange. I den gamle sejlplan var gods og passagerer ikke blandet sammen som nu.
Hverken fragten, turismen eller passagererne føler sig tilstrækkeligt tilgodeset i den nye sejlplan. En omlægning af visse »meget skævt placerede afgange i højsæsonen« ville kunne hjælpe til at gøre sejlplanen mere anvendelig eller også skal der indsættes ekstra afgange, som passer til turismen og passagererne. Vi har fået hjælp til at sætte kroner og øre på mulighederne, og omkostninger vil blive fra neutrale til nogle få millioner kroner – alt afhængig af forudsætningerne, bl.a. på belægningsprocenten.
Bornholms Passagerforening
27. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Hjemmeside: www.bornpass.dk
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


9 + = fjorten