Truslen blev til virkelighed

Forud for ikrafttrædelsen af BornhholmerFærgens sejlplan fra 1/9 2011 annoncerede vognmand Jørgen Andersen, Bornholmerbussen, at han ikke ville køre til/fra den sene sejlads på mandage, tirsdage og onsdage. Den sene sejlads er ud af Rønne kl. 20.30 og ud af Ystad kl. 22.30.
Samtidig gav Jørgen Andersen udtryk for sin klare holdning til sejlplanen, som han anså for meget passageruvenlig.
Kritikken fra Jørgen Andersen blev endnu kraftigere, da sejlplanen fra 1/1 2012 skulle sammensættes, og han gav udtryk for, at han – hvis ikke planen blev ændret – også kunne forventes at inddrage sin kørsel på torsdagene. Nu foreligger Bornholmerbussens køreplan fra 1/1 2012, og truslen er blevet til virkelighed. Fra 1/1 2012 kører Jørgen Andersen ikke til/fra dagens sidste afgang på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Jørgen Andersen udtaler i den forbindelse:
»Princippet er beregnet således:
Hvis der slet ingen afgang er fra Rønne 16.30 eller 18.30, så tvinges passagererne jo til at vælge 20.30, og så må vi køre til den, selv om det er noget sent natte-roderi.
Hvis derimod enten 16.30 eller 18.30 sejles, så kører vi ikke til den sene 20.30, idet jeg mener, ingen vil vælge den. Den er jo til fragten !!!«
På et møde den 25/8 2011 havde Jørgen Andersen foretræde for Kontaktrådet. På mødet gjorde han rede for sit syn på, hvordan sejlplanen burde sammensættes, hvis den skulle tage hensyn til passagererne.
Jørgen Andersen har i pressen – ligesom vi – givet klart udtryk for, at han på passagerernes vegne gerne havde set sejlplanen sammensat anderledes fra 1/1 2012, og det har altså fået konsekvenser 4 dage om ugen, at der ikke er blevet lyttet til en af passagertransportørerne.
Efter mindre end 2 måneders kørsel om torsdagen til/fra den sene afgang har Bornholmerbussen kunnet konstatere, at disse afgange er mere end tyndt belagte, og at »den jo er til fragten«. Bornholmerbussen skal tjene penge på at køre med sine busser. Derfor er truslen blevet til virkelighed … og det forstår vi godt. Bornholmerbussen kan jo ikke leve af at køre med tomme busser.
Politikerne er nødt til at forstå, at vores endestation ikke er Ystad, og at sejlplanen fra 1/1 2012 er alt andet end passagervenlig. Vi hører oftere og oftere, at den gamle sejlplan med 2 hurtigfærgeafgange og 1 konventionel færgeafgang tog mere hensyn til passagerer end den nye sejlplan som indeholder 3 hurtigfærgeafgange. I den gamle sejlplan var gods og passagerer ikke blandet sammen som nu.
Hverken fragten, turismen eller passagererne føler sig tilstrækkeligt tilgodeset i den nye sejlplan. En omlægning af visse »meget skævt placerede afgange i højsæsonen« ville kunne hjælpe til at gøre sejlplanen mere anvendelig eller også skal der indsættes ekstra afgange, som passer til turismen og passagererne. Vi har fået hjælp til at sætte kroner og øre på mulighederne, og omkostninger vil blive fra neutrale til nogle få millioner kroner – alt afhængig af forudsætningerne, bl.a. på belægningsprocenten.
Bornholms Passagerforening
27. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Hjemmeside: www.bornpass.dk
Share

Hvor bliver bussen af?

Når man kigger i fartplanen fra 1/9 2011, må man knibe sig selv i armen. På mandage, tirsdage og onsdage har Bornholmerbussen nemlig valgt at lade busserne blive i garagen, når hurtigfærgen sejler sin 3. tur på dagen.
Dvs. når færgen afgår fra Rønne kl. 20:30 holder der ikke en Bornholmerbus i Ystad for at køre passagerer videre til København.
Dvs. når færgen afgår fra Ystad kl. 22:30 kommer der ikke en Bornholmerbus fra København med passagerer til færgen.
Bornholmerbussen, der naturligvis skal tjene penge på at køre passagerer mellem Ystad og København, har valgt at køre på de tidspunkter, hvor passagererne rejser. Bornholmerbussen har om nogen erfaring med, hvornår passagererne rejser, og har på den baggrund besluttet, at der ikke skal køres til og fra den sene færgeafgang 3 dage om ugen i hele lavsæsonen.
DSB/IC Bornholm kører mellem Ystad og København til alle 3 afgange/ankomster i lavsæsonen.
Da den såkaldte »forligskreds« i Folketinget i august 2007 indgik en ny aftale om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm, blev følgende en del af aftaleteksten:
»Forligskredsen ønsker at give den bornholmske befolkning et højt serviceniveau for færgebetjening året rundt, og genudbuddet indeholder derfor et krav om tre afgange med hurtigfærger mellem Rønne og Ystad i lavsæsonen.«
Politikerne gav udtryk for, at nu havde de virkelig »givet bornholmerne i både pose og sæk«, men både »posen og sækken« er blegnet temmelig meget.
Vi har hele tiden haft mindst 3 færgeafgange i lavsæsonen; 2 med hurtigfærge og 1 med konventionel færge.
I aftaleteksten står der, at
»Rønne – Ystad, primært betjening af passagerer og personbiler«
De færreste forestillede sig at hurtigfærgen skulle blive godsbærende, men det blev den … og afgangene skal nu fastlægge i forhold til, hvornår godset skal sejles til Sverige.
Godsfærgen til Køge afgår allerede kl. 17:00, og på dette tidspunkt kan erhvervslivet ikke nå at sende al dagens gods med færgen til Køge. Derfor indeholder kontrakten en bestemmelse om, dagens 3. hurtigfærgeafgang tidligst må afgå fra Rønne kl. 20:00.
Dagens 2. afgang må tidligst afgå kl. 15:00.
Det er svært at få disse stramme bestemmelser om afgangstider på Rønne-Ystad-ruten til at hænge sammen med, at der i den politiske aftale fra august 2007 står, at netop denne rute »primært er til betjening af passagerer og personbiler«. Hvori består det højere serviceniveauet i forhold til vores nuværende betjening, når selv Bornholmerbussen opgiver at køre, fordi der ikke er passagerer at køre med fra/til den sene afgang, og derfor lader busserne blive i garagen til en del afgange.
Den sene ankomst i Rønne fra Ystad er typisk kl. 23:50 (lørdag undtaget). BAT gør helt sikkert, hvad der er muligt for at dække viderebefordringen fra færgen ind, men de 3 linjer, som kører efter færgens ankomst, kommer langt fra rundt i alle afkroge, eller også kommer passageren først frem ud på de små timer.
Politikerne på »Christiansborg« bliver ganske enkelt nødt til at læse forligsteksten igen. Det, som politikerne gav udtryk for, at de »ønsker at give den bornholmske befolkning« er milevidt fra dét, vi får pr. 1/9 2011. Hensigterne har nok været gode nok, men man har ikke samtidig indset eller fået belyst konsekvensen af, at den dobbeltrettede natfærge mellem Rønne og Køge blev amputeret til en eftermiddagsafgang den ene vej og en natfærge den anden vej.
Problemet kan let løses ved at genindføre den dobbeltrettede natfærge og lade en konventionel færge sejle gods til Sverige. Men vi er ikke så naive, at vi tror, at begge dele bliver effektueret. Men alene at indsætte en konventionel godsfærge mellem Rønne og Ystad ville også være en brugbar løsning.
Med hurtigfærgens nu planlagte afgange/ankomster fra 1/9 2011, er det i hvert fald ikke i overensstemmelse med sandheden, at Rønne/Ystad-ruten »primært er til betjening af passagerer og personbiler«.
Bornholms Passagerforening
12. august 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Tilbud med Bornholmerbussen

For ikke så længe siden indførtes »DSB Orange Bornholm«, som ligestiller bornholmerne over vand og land på det »Orange« DSB-marked.
Bornholmerbussen har fulgt trop og har indført »Tilbudsbilletter på udvalgte afgange«. Der er tale om 3 forskellige prisniveauer, som prismæssigt matcher mulighederne i »DSB Orange Bornholm«.
Foreløbig gælder de 3 tilbudsmuligheder fra i dag (15/6 2011) til 14/8 2011
Ud over disse nye tilbudsbilletter med Bornholmerbussen, sælger Bornholmerbussen også billige endagsbilletter, som ikke mindst med stor fordel kan benyttes af personer ovrefra, som ønsker at besøge Bornholm på en enkelt dag for en absolut overkommelig billetpris. Passagerer ovrefra opnår nemlig, at endagsbilletten (inkluderet i prisen) giver ret til at køre rundt på Bornholm med BAT under hele dagsopholdet.
Disse endagsbilletter gælder mandage til torsdage samt på lørdage frem til 15/10 2011.
De beskrevne tilbud kan findes på Bornholmerfærgens hjemmeside.
Bornholms Passagerforening
15. juni 2011
Kirsten Lund-Hansen
Næstformand
Harbovej 125
3700 Rønne
Share