Meddelelse fra Ann Hartl om IC Bornholms standsning på CPH station

Det glæder mig, at kunne meddele, at der nu er kommet grøde i sagen om ICBornholms standsning på CPH Lufthavn station. Medlem af Transport- og Bygningsudvalget, Lea Wermelin, har videresendt ministerens svar til udvalget, hvori der redegøres for DSBs håndtering af sagen. Der er udsigt til, at der sker forbedringer, men vi vender ikke umiddelbart tilbage til, hvordan tingene var og desværre godtager ministeren indtil videre forklaringen, selvom det påtales, at DSB ikke har ageret korrekt ift. brugerinddragelse, og vi er ikke i mål endnu.

Share

Pressemeddelelse/notat vedr. IC Bornholm

Pressemeddelelse/notat vedr. IC Bornholm

Pressemeddelelse Rønne, den 27-11-2016, Bornholms Passagerforening, formanden

En lille dråbe er nok til at få bægret til at flyde over. Efter indgåelse af færgeforliget i december 2014 har IC Bornholm haft trange kår. Der er skabt forvirring og mange frustrationer blandt passagerer, som benytter toget eller som kunne overveje toget som deres transportmiddel til og fra Bornholm. Og vi bornholmere ved ikke om vi er købt eller solgt. I forbindelse med offentliggørelsen af den nye køreplan (gældende fra 11. december 2016) fremkom det, at toget nu ikke længere standser i CPH (Københavns) Lufthavn. Ønsker man at komme til lufthavnen, skal man altså først til Hovedbanegården og derefter retur med et Øresundstog; hvilket tager ekstra 41 min. sammenlignet med den hidtidige køreplan. Bornholmerne er ikke blevet hørt og det var som bekendt en af de berømte dråber.

Passagerforeningen håber på og arbejder for, at der kan bevares en togforbindelse mellem færgelejet i Ystad og København uden omstigning, hvilket vil i høj grad tilgodese de svagere passagerer og lejrskolerne; men det er på den lange bane. På den korte bane, håber vi, at det ikke endnu en gang skal være bornholmerne, som kommer i klemme i trafikplanlægningen, og at man vil revurdere, om ikke toget til og fra Bornholm kunne få lov til at standse i lufthavnen de forholdsvis få gange der er tale om i løbet af en dag. Vi har derfor taget kontakt til Passagerpulsen, som er passagernes talerør og hører under Forbrugerrådet Tænk. Vi har derudover aktiveret vores politiske netværk. Vi følger op på sagen, så snart der er noget nyt.

Læs mere i nedenstående link (notat for baggrund og uddybning af sagen).
Pressemeddelelse/notat vedr. IC Bornholm

Share

Indlæg af Ann Hartl om CPH/Københavns Lufthavn

Jeg var i tirsdags til Pendlerforumsmøde i CPH/Københavns Lufthavn. På mødet blev vi indviet i de seneste nyheder omkring lufthavnens omfattende plan, som er lagt for at udvide passagertallet fra 25 mio. til 40 mio. om året i 2024. Lufthavnen lovede os i den forbindelse at øge informationsniveauet mht. de gener, som der må forventes vil opstå, når ombygningen tager fart, således at passagererne kan orientere sig inden deres rejse. Vi er i øvrigt rigtig glade for, at lufthavnens ledelse nu tager Bornholms Passagerforening samt pendlerforeningerne fra de andre danske indenrigslufthavne med på råd. For ca. tre uger siden, var jeg således til møde med en medarbejder fra lufthavnens planlægningsafdeling, hvor vi gennemgik hvordan vejen igennem lufthavnen ud til gaten kan lettes.
Pendlerforumsmøderne afholdes fire gange om året. Pendlermedlemmer, som i sin tid fik et pendlerkort til lufthavnen vil for øvrigt modtage direkte info fra lufthavnen om ombygningerne.

Ann Hartl

Share

Om færgekontrakten med Mols-Linien, gældende fra september 2018

Vi har siden generalforsamlingen i marts måned 2016 fortsat arbejdet med at se nærmere på muligheder for gode løsninger for færgepassagererne til og fra Bornholm.Arbejdet har blandt andet fokuseret på dele af kontrakten udarbejdet af Transportministeriet, hvor manglende præciseringer giver mulighed for tolkning af, hvad der konkret menes.

En af flere ting vi i foreningen også ser nærmere på i arbejdet er antallet af daglige afgange og de konkrete tider for afgange, der må forventes at passe passagererne bedst. Det er vigtigt at dette afklares, så den samfundsbegrundede betjening udmøntes bedst muligt for bornholmerne.

Bornholms Passagerforening arbejder således videre med disse spørgsmål og ønsker en tæt dialog med Mols-Linien herom.

Næstformand
Niclas Fick
Tlf: 41 41 01 84

&

Formand
Ann Hartl
Tlf: 40 68 48 88

Share

Trafikkontaktrådet på studietur til Århus

Trafikkontaktrådet var i dag på studietur til Århus for at tage Mols-Liniens færger i øjesyn og for at mødes med rederiets ledelse. Desværre kunne Passagerforeningens repræsentanter (hverken formand eller næstformand) ikke deltage i turen. Vi arbejder i stedet på at besøge Mols-Linien i starten af 2017 for at fortsætte de gode drøftelser vi har haft.

Share

Om trafikforhold for buspassagerer

Tilpasning af ruter og forandringer i bymiljøet med fx. nye butiksbygninger indebærer ændrede forhold og vilkår for passagerer.

For de passagerer, der dagligt bruger bus som transportmiddel, indebærer ændringer nogle gange større besvær og rummer mulige farer, der ikke var tidligere.

For buspassagerer, der kører med rute 3 via lufthavnen og står af ved Vibegårds Runddel indebærer et nyt stoppested, der ikke er fuldt oplyst af en lygtepæl. Når at buspassagererne er stået af bussen er de nødsaget til at gå på Sdr. Ringvej ca. 35 meter før de kan komme til at gå på et fortov.

Det er ikke en god løsning set i forhold til de berørte buspassagerer, der bringes i en unødig sårbar situation, som bløde trafikanter på vejen. Det er heller ikke godt for trafikafviklingen , da der kan opstå kø bag den holdende bus og det giver de bagfra kommende biler et dårligt overblik i trafikken.

Pva Bornholms Passagerforening

Næstformand
Niclas Fick
Tlf: 41 41 01 84

&

Formand
Ann Hartl
Tlf:40 68 48 88

Share

Udsolgte afgange for passagerer til/fra Ystad

Svar fra Ann Hartl på et spørgsmål stillet på Facebookgruppen “Bornholms Passagerforening – trafikdebat”:

Et medlem havde rejst spørgsmål omkring udsolgte afgange for passagerer til/fra Ystad, men ledige pladser med BornholmerBussen.

Jeg kontaktede Færgen og har nu fået svar fra Færgen, at fordelingen af pladser til både BornholmerBussen og IC Bornholm kan medføre, at der vil være udsolgt på populære afgange for gående passagerer. Bus og tog får tildelt et antal pladser, som Færgen kan bede om at få retur, hvis der er behov. Fokus har hidtil været, at det skal være muligt at komme til KØBENHAVN, og ikke Ystad. Derfor kan der stadig være ledige pladser hele vejen til/fra København, men ikke kun til/fra Ystad.

Jeg skal have et møde med Færgen i den nærmeste fremtid, og her vil jeg drøfte bl.a. med dem, hvordan man kan afhjælpe denne udfordring for de bornholmere, som kun skal over fx for st hente et barnebarn.

Vi skal også have ser på dette ift. den fremtidige kontrakt, hvor der jo ikke længere er et specifikt krav til landgangspassagerer.

I øvrigt så forgår der i indeværende weekend en sportsbegivenhed, som efter sigende har tiltrukket især mange svenskere, så det kan have bidraget til udsolgte afgange.

Medlemmet valgte at flyve i stedet for, men også flyene har været meget booket på den seneste tid, så der har ligeledes op til og i weekenderne været mange udsolgte afgange. – Bornholm er populær, og bornholmerne rejser vist også mere end de har gjort.

God weekend!

Share

Møde med Mols-Linien

Passagerforeningen har i eftermiddag haft sit andet møde med ledelsen i Mols-Linien

Rønne, 12-09-16:

På lige fod med flere andre bornholmske interessenter har Bornholms Passagerforening i eftermiddag været inviteret til møde med ledelsen i Mols-Linien for at drøfte den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Bestyrelsesmedlemmerne fra Passagerforeningen havde medbragt en længere liste med ønsker til dette møde. Det var et vigtigt anliggende for os at tydeliggøre, hvad vi ser som afgørende i forbindelse med den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, siger bestyrelsesformand Ann Hartl. Vi havde nogle interessante og positive drøftelser med Mols-Liniens ledelse, og vi ser frem i mod det videre samarbejde.

Det er godt at få sat tal på de priser, som Mols-Linien har vundet udbuddet på, men det er dog ingen hemmelighed, at vi i Passagerforeningen havde foretrukket, hvis man fra Transportministeriets side havde valgt at fokusere på at nedbringe listepriserne. Når man nedsætter priserne ud fra de maksimale gennemsnitspriserne tilgodeser man desværre i mindre grad den menige bornholmer, som kan komme ud for at skulle købe en dyr billet i højsæsonen og derved oplever måske en minimal besparelse ift. de hidtidige priser, fortsætter Ann Hartl. På dette møde har vi kun drøftet de overordnede linjer, nu har vi knap to år til at komme i mål med gode forhold også for de bornholmske passagerer, og vi oplever MolsLinien som en lyttende samarbejdspartner, som er interesseret i at gøre det godt for deres kunder, slutter Ann Hartl.

Share