Nyt medlemsystem

Du kan nu logge på medlemsystemet på følgende link: Medlemsportal for BornPass

Her kan du se de data vi har gemt om dig, og rette dine oplysninger. Her kan du også melde dig ind i foreningen, hvis du endnu ikke har gjort det.

Venligst bemærk, at systemet stadig er under etablering, så der kan blive foretaget administrative ændringer. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden.

Share

ICBornholm nedlægges pr. 10. december 2017

Vi har fået oplyst, at ICBornholm kører sin sidste tur den 9. december 2017. I forbindelse med køreplansskiftet i december ophører ICBornholm og passagererne med tog skal fremadrettet benytte Pågatåget fra Ystad og skifte på enten Hyllie eller Triangeln for at komme videre mod København. Der skal ikke herske tvivl om, at vi fra Bornholms Passagerforening har arbejdet ihærdigt på, at ICBornholm ikke blev udfaset, men det er svært at få omgjort et politisk forlig – og aftalen om at ICBornholm skulle nedlægges indgik i færgeforliget (forliset) tilbage fra december 2014. Vi noterer os, at man fortsat kan købe billet igennem DSB, således at man kan købe billetter, som har tilslutning til alle DSB-stationer i hele landet og vi antager, at rejsetidsgarantien fortsat gælder. Det er ærgerligt, at der kræves pladsbillet til Færgen, idet der ikke kan reserveres plads i Pågatåget, men ellers er forholdene ganske udmærkede – lige bortset fra et ekstra skift. Og såfremt der også i december og derefter er ID-kontrol på Hyllie i Sverige to skift på vej til Bornholm. Vi må antage, at dem der kan, vil finde alternative veje frem for toget. I sidste måned tog jeg forskud på glæderne med Pågatåget – her er min lille video:

Den 13. november havde jeg mulighed for at tage turen den anden vej:

Share

Færgens tiltag for Bizz-kunder

Der er i dag et år til Bornholmslinjen begynder at sejle på ruterne fra og til Bornholm. I den forbindelse har Færgen i dag udsendt information til deres Bizz-aftale-kunder om priserne frem til den nye operatør sejler på Bornholm.

Det er altid en vurdering, om en Bizz-aftale kan betale sig eller ej og i denne overgangsperiode er det en god idé at kalkulere nøje, om det kan betale sig at forny aftalen, eller om man hellere vil forsøge at sikre sig billigbilletter til de ture man kan på.

Du kan evt. læse mere i den mail, som formanden modtog vedr. hendes egen aftale: Mail vedr Bizz.

Tilsvarende vil der komme information omkring Færgenkortaftaler.

I hht. kontrakten, skal der også fremadrettet tilbydes de såkaldte pendleraftaler, men ministeriet har overladt det til operatørerne om at finde en aftale vedr. overtagelse af eksisterende aftaler, som altså ikke har kunnet opnås. I stedet har Færgen valgt denne løsning.

Share

Regeringens nye luftfartstrategi

Kommentar til regeringens nye luftfartstrategi, offentliggjort den 3. juli 2017:

 

Bornholms Passagerforening hilser regeringens nye luftfartsstrategi velkommen. Gode, stabile flyforbindelser er alt afgørende for de trafikale forbindelser mellem Bornholm og omverdenen og det er derfor vigtigt, at regeringen sikrer optimale rammevilkår for den danske luftfart.

Passagerforeningen har aktivt taget del i processen af udformningen af strategien og har således deltaget i den af transportudvalgets arrangerede høring på Christiansborg i december 2016, den konference, som Københavns Lufthavne A/S (CPH) stod for samme sted i februar, samt CPHs interessentinddragelsesseminar i Bornholms Lufthavn ligeledes i februar. I denne forbindelse har vi givet udtryk for, behovet for en mere retfærdig takstpolitik i CPH, som tilgodeser indenrigspassagererne. Bornholm har brug for et økonomisk bæredygtigt flyselskab til at betjene ruten, og det kan ikke nytte noget, at en takstpolitik undergraver denne mulighed. Vi har tidligere desuden udtrykt tvivl omkring at indenrigsflyvningen vil kunne være et særligt attraktivt tilbud for udenlandske turister, når de besøger Danmark, men anerkendte, at der er behov for at synliggøre indenrigsflyvningen, især hvis der skal ske en fortsat vækst i passagertallet på indenrigsruterne. Desuden har vi gjort opmærksom på, at de skattemæssige forhold for flypendlere repræsenterer en hæmsko, og at mere hensigtsmæssige fradragsregler kunne bidrage til øget indenrigsflyvning.

Konkret har vi følgende kommentarer til luftfartsstrategiens fokusområder:

Passagergrundlaget og kapaciteten – her noterer vi os især, at strategien udtrykkeligt nævner behovet for kort ventetid i sikkerhedskontrollen og fremhæver behovet for især indenrigsrejsende her. Det giver os tryghed for, at den særlige adgangsvej, som vi – sammen med pendlerforeningen SK-AAL fra Aalborg – har kæmpet så hårdt for, er kommet for at blive.

Arbejdskraft – det er glædeligt, at der sættes fokus på antal aspiranter på pilotuddannelsen, selvom selve teksten ikke giver håb om, at staten vil involvere sig i uddannelsen af piloter; noget som ellers kunne bidrage til flyselskabernes forbedrede konkurrencevilkår.

Takster og afgifter – vi bemærker især, at regeringen med sin strategi italesætter den samfundsbegrundede del af luftfartstrafikken og vi imødeser kommende takstnedsættelser, som er afgørende for at der kan flyves til Bornholm til priser, som er til at betale og som giver et økonomiske bæredygtigt grundlag for vores flyrute til CPH.

Trafikale rammer – vi anser p.t. ikke den service vi oplever i Bornholms Lufthavn (RNN) som utilfredsstillende, der er kort mødetid, sjælden ventetid og vi sætter pris på, at vi kan ved at sikkerhedskontrollen er helt på højde med de internationale standarder, gå direkte videre til evt. udenrigsfly, når vi skal skifte i CPH.

Markedsføring og myndighedsstøtte – som også nævnt indledningsvis, så hilser vi tiltag, som øger synligheden omkring mulighederne for indenrigsflyvningen velkommen; en balanceret kapacitetsudnyttelse bidrager til høj frekvens og rimelige priser til dem af vores medlemmer, som rejser hyppigt, såvel som dem, som anser flyet som et godt alternativ til færge og offentlig transport.

Så alt i alt er vi meget positive stemte i forhold til den retning der hermed peges på, vi havde dog gerne set, at luftfarten blev anerkendt som kollektiv transportform og dermed øgede muligheder for offentlige støtte, samt at der blev sat fokus på skatteforholdene for flypendlerne.

Ved spørgsmål kontakt:

Formand Ann Hartl, tlf. 40 68 48 88, eller e-mail: annhartl@hotmail.com

Regeringens nye luftfartstrategi

Share

Bestyrelsen har konstitueret sig

På sit møde igår, fredag, den 5.5.2017, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand – Ann Hartl

Næstformand – Preben Madsen

Sekretær – Martin Green

Bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Graungaard Falkvard, Jesper Tranberg, Preben Paulsen

Suppelanter: Preben Holm (pendlergruppen), Torsten Sletskov, Inge Vang

Share

Lodtrækning ifm. generalforsamlingen

Ifm. generalforsamlingen udloddede Bornholmerflyet / DAT traditionen tro et antal gavekort til to flyrejser på hvert gavekort. Der var tre gavekort til København, samt et til hhv. Aalborg og Billund.

Følgende har vundet:

Jytte Bræstrup Karlsen

Jens Erik Jensen

Gertrud Hauch-Fausbøll

Henning Bender

Poul Hviid.

Gevinsten afhentes hos DAT i Bornholms Lufthavn. Vinderne har fået direkte besked og instruks om, hvordan gavekortet afhentes.

Tillykke til vinderne og tak fordi I kom og var med til generalforsamlingen.

banner_Bornpass_

Share

Tillykke med Bornholmerflyets fem årsdag

Bornholms Passagerforening og Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening ønsker DAT tillykke med Bornholmerflyets fem års fødselsdag i dag. Da Cimber Sterling indgav konkursbegæring den 3.5.2012 kl. 06.30 ved retten i Sønderborg var mange af vores medlemmer på vej til Bornholms Lufthavn for at flyve til København for at varetage deres arbejde, ligesom så mange andre dage før. Flyet afgik fra Bornholm, selvom selskabet reelt på det tidspunkt var konkurs. Efterfølgende blev flyet fjernparkeret og langsom gik realiteten op for passagererne og udfordringerne meldte sig – en dag de sjældent vil glemme.

Mange af vores medlemmer havde penge i klemme, nogle endda rigtig mange penge. Heldigvis trådte DAT til med ultrakort varsel og kunne flyve passagerer hjem samme dag om aftenen. Bornholms Passagerforening og Pendlergruppen har fra første dag samarbejdet med DAT om Bornholmerflyet og vi ser frem til mange gode år sammen endnu. Bornholm har brug for en fast og stabil flyrute til især København. Vi støtter derfor selskabet i forsøget på at finde en bedre løsning på de forhøjede afgifter i Københavns Lufthavn, som blev pålagt efter indenrigsterminalen blev lukket for to år siden. Rimelige billetpriser og høj frekvens er nøgleordene, for at støtte den bornholmske samfundsudvikling.

Fil 03-05-2017 08.25.01Bornholmerflyet 5 år

Share

Glædeligt at ID-kontrollen bliver ophævet

Det er glædeligt, at ID-kontrollen mellem Danmark og Sverige nu bliver ophævet. Det bliver en stor lettelse for rejsende mellem Bornholm og resten af Danmark, når der ikke længere skal kontrolleres ID forud for rejsen i Danmark. Dette hjælper dem, der rejser med tog mellem København H og CPH Lufthavn, da det må forventes at både frekvens på Øresundstogene kommer tilbage til det normale, og at adgangsforholdene på CPH Lufthavn bliver forbedret snarest.
 
Dog er det alene transportøransvaret, som ophæves, og dermed skal der ikke længere foretages ID-kontrol på hovedbanegården og ved spor 1 i lufthavnen. Derimod vil der fortsat være grænsekontrol, og man skal derfor fortsat medbringe legitimation, når man rejser mellem Danmark og Sverige – dvs. at bornholmerne fortsat skal kunne legitimere sig på vej igennem Sverige.

Transportministeriets nyhed om ophævelse af transportøransvar

Nyhed på TV2Bornholm

Share