Nyt tilbud fra Færgen

Færgen har givet os et nyt tilbud, som erstatter den tidligere populære aftale om 3-dages-billetten med Bornholmbussen.

Har man betalt kontingent i 2017 (eller har man betalt tidligere for en fem-årig periode, aftale om kontingentfri periode eller livsvarigt medlemskab) kan man rekvirere en kampagnekode, som giver 20 % rabat på billetten med Bornholmerbussen. Billetten skal efterfølgende bookes på Færgens hjemmeside. Kampagnekoden kan kun benyttes til en enkel booking; derfor skal man sørge for at booke både ud- og hjemrejse samtidig.

Der er begrænset antal koder, så det går efter først-til-mølle-princippet.

Skriv til admin@bornholms-passagerforening.dk og angiv dit medlemsnummer. Vi vil bestræbe os at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men der kan forekomme lidt ekspeditionstid.

Færgen logo

Share

Bestyrelsen har konstitueret sig

På sit møde igår, fredag, den 5.5.2017, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand – Ann Hartl

Næstformand – Preben Madsen

Sekretær – Martin Green

Bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Graungaard Falkvard, Jesper Tranberg, Preben Paulsen

Suppelanter: Preben Holm (pendlergruppen), Torsten Sletskov, Inge Vang

Share

Lodtrækning ifm. generalforsamlingen

Ifm. generalforsamlingen udloddede Bornholmerflyet / DAT traditionen tro et antal gavekort til to flyrejser på hvert gavekort. Der var tre gavekort til København, samt et til hhv. Aalborg og Billund.

Følgende har vundet:

Jytte Bræstrup Karlsen

Jens Erik Jensen

Gertrud Hauch-Fausbøll

Henning Bender

Poul Hviid.

Gevinsten afhentes hos DAT i Bornholms Lufthavn. Vinderne har fået direkte besked og instruks om, hvordan gavekortet afhentes.

Tillykke til vinderne og tak fordi I kom og var med til generalforsamlingen.

banner_Bornpass_

Share

Tillykke med Bornholmerflyets fem årsdag

Bornholms Passagerforening og Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening ønsker DAT tillykke med Bornholmerflyets fem års fødselsdag i dag. Da Cimber Sterling indgav konkursbegæring den 3.5.2012 kl. 06.30 ved retten i Sønderborg var mange af vores medlemmer på vej til Bornholms Lufthavn for at flyve til København for at varetage deres arbejde, ligesom så mange andre dage før. Flyet afgik fra Bornholm, selvom selskabet reelt på det tidspunkt var konkurs. Efterfølgende blev flyet fjernparkeret og langsom gik realiteten op for passagererne og udfordringerne meldte sig – en dag de sjældent vil glemme.

Mange af vores medlemmer havde penge i klemme, nogle endda rigtig mange penge. Heldigvis trådte DAT til med ultrakort varsel og kunne flyve passagerer hjem samme dag om aftenen. Bornholms Passagerforening og Pendlergruppen har fra første dag samarbejdet med DAT om Bornholmerflyet og vi ser frem til mange gode år sammen endnu. Bornholm har brug for en fast og stabil flyrute til især København. Vi støtter derfor selskabet i forsøget på at finde en bedre løsning på de forhøjede afgifter i Københavns Lufthavn, som blev pålagt efter indenrigsterminalen blev lukket for to år siden. Rimelige billetpriser og høj frekvens er nøgleordene, for at støtte den bornholmske samfundsudvikling.

Fil 03-05-2017 08.25.01Bornholmerflyet 5 år

Share

Glædeligt at ID-kontrollen bliver ophævet

Det er glædeligt, at ID-kontrollen mellem Danmark og Sverige nu bliver ophævet. Det bliver en stor lettelse for rejsende mellem Bornholm og resten af Danmark, når der ikke længere skal kontrolleres ID forud for rejsen i Danmark. Dette hjælper dem, der rejser med tog mellem København H og CPH Lufthavn, da det må forventes at både frekvens på Øresundstogene kommer tilbage til det normale, og at adgangsforholdene på CPH Lufthavn bliver forbedret snarest.
 
Dog er det alene transportøransvaret, som ophæves, og dermed skal der ikke længere foretages ID-kontrol på hovedbanegården og ved spor 1 i lufthavnen. Derimod vil der fortsat være grænsekontrol, og man skal derfor fortsat medbringe legitimation, når man rejser mellem Danmark og Sverige – dvs. at bornholmerne fortsat skal kunne legitimere sig på vej igennem Sverige.

Transportministeriets nyhed om ophævelse af transportøransvar

Nyhed på TV2Bornholm

Share

Generalforsamlingen er afsluttet i god ro og orden

Det var godt, at vi kunne få afviklet de sidste dagsordenspunkter af den ordinære generalforsamling i god ro og orden i går aftes, og det var glædeligt, at resultatet faldt ud til bestyrelsens fordel. Bestyrelsen skal nu konstituere sig i løbet af den kommende uge, og vi vender tilbage med udfaldet af konstitueringen.

Som vi har tilkendegivet tidligere, så beklager bestyrelsen, at vi ikke har kunnet kommunikere med medlemmerne via e-mail nyhedsbreve, som man tidligere har været vant til. Vi vurderede dog, at det hidtidige medlemssystem ikke var anvendeligt ift. den i 2016 valgte bestyrelses behov. Der er anvendt en del kræfter på at få klargjort databasen til et i højere grad automatiseret system, således at bestyrelsen kan flytte fokus fra administrative arbejdsopgaver over på mærkesagerne, men at der fortsat vil være styr på medlemskontingenter og medlemsantal.

Vi regner med, at det nye system er klar i løbet af forholdsvis kort tid og at medlemmerne igen kan få informationer på den måde de ønsker. Vi præsenterede i bestyrelsens beretning et antal mærkesager, som vi vil arbejde videre med, og det vil vi selvfølgelig gøre også i den nu nyvalgte bestyrelse. Når vi har konstitueret os, vil vi gå i gang med udarbejde en egentlig handleplan for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Share

Køreplan for afvikling af generalforsamlingen

Køreplan for afvikling af den ordinære generalforsamling efter genoptagelse, fredag, den 28.4.2017

Fra kl. 18.30 – ankommende medlemmer registreres, herunder evt. fuldmagter; adgangssedler udleveres, som identificerer antal stemmeberettigede og fuldmagter.
Kl. 19.00 der bydes velkommen i salen
Dirigenten vælges og meddeler at generalforsamlingen genoptages og orienterer om det resterende forløb for aftenen/valghandlingen.
Der resterer tre punkter på dagsordenen:
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Dirigenten konstaterer, at der er mødt xx antal stemmeberettigede medlemmer og yy antal fuldmagter.
Der vælges tre stemmetæller

Punkt 7. Valg til bestyrelsen

Navnene på kandidaterne vil fremgå af en Powerpoint slide.:
På valg er:
Niclas Fick, modtager ikke genvalg
Preben Madsen, modtager genvalg – Preben Madsen indtrådte fra en suppleantplads på en ét-årig post, Preben Madsen modtager genvalg for den ét-årige post, som genbesættes efter Ianto Gerdes’ udtræden.
Der skal vælges derudover to medlemmer for to år, bestyrelsen foreslår:
Charlotte Graungaard Falkvard
Preben Paulsen.
Evt. navne på personer, som ønsker at opstille på selve generalforsamlingen tilføjes.
Dernæst skal der ske valg til suppleanter til bestyrelsen:
Suppleanter vælges for ét år ad gangen:
                             Bestyrelsen foreslår:
                             Torsten Sletskov
                             Inge Vang
Evt. navne på personer, som ønsker at opstille på selve generalforsamlingen tilføjes.
Stemmesedler indsamles og der tælles stemmer.
Resultatet meddeles.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne (1-årig-valgperiode)

Bestyrelsens forslag til valg af revisor: Steen Grønnegaard; suppleant: Jan Harvest

Punkt 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Bornholms Passagerforening
Ann Hartl
Formand
Se i øvrigt her vedr. fuldmagter: http://www.bornpass.dk/?p=3990
Share

Kommentar til debatten i medierne fra bestyrelsen

Forud for genoptagelsen af generalforsamlingen har bestyrelsen i Bornholms Passagerforening fulgt debatten i pressen og svaret på medlemmers henvendelser i forlængelse af, at dirigenten suspenderede den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker i forlængelse af denne debat at præcisere følgende over for medlemmerne og pressen:

Vi
har valgt at kommunikere via foreningens hjemmeside og pressen, da vi ikke finder det tidligere medlemssystem anvendeligt.
Bestyrelsen er i gang med at forberede et nyt medlemssystem, og såfremt bestyrelsen forsat har mandat, så vil dette nye system afløse det gamle snarest efter generalforsamlingen er afsluttet.
Share