Sludder og vrøvl

Den er så sød, historien om bonden med hestene Sludder og Vrøvl, men også meget lærerig med hensyn til, om man ser en sag forfra, bagfra eller fra siderne.
BAT arbejder – via RejseGuiden – på en App, som til enhver tid bl.a. skal kunne oplyse passagererne om, hvor deres bus befinder sig, og om den er forsinket etc. Passagererne ved stoppestederne ude på øen kan ved et simpelt opslag på en smartphone sikre sig, om de kan nå frem til tiden.
Vi glæder os over sådanne gode fremskridt. Det skal der overhovedet ikke være tvivl om. Imidlertid er vi blevet mødt med, at nogle bornholmere har fået opfattelsen af, at vi er imod et sådant tiltag.
Dertil er – med historien om bonden i erindring – kun at sige: Det er det rene sludder og vrøvl – og hvis det ikke er det, så er det, det rene vrøvl og sludder.
Samtidig med glæden over det nye system, har vi dog appelleret til, at man ikke lader passagererne dele op i A- og B-passagerer, og rent glemmer den yderligere information til dem, der ikke har mulighed for at hente den ned via en smartphone. Det har måske givet nogen opfattelsen af, at vi skulle være imod et sådant fremskridt.
Der er nok så mange fru Kofoed’er på Bornholm, som aldrig nogensinde kan finde på at investere i en smartphone, en iPad etc. eller sætte sig ind i Internettets mange muligheder. De må ikke glemmes. De betaler også for deres billet.
Dét skal naturligvis ikke bremse fremskridtet, men gøre fremskridtet brugeligt for alle.

Bornholms Passagerforening
31. oktober 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

En ny 30-årskrig ?

I næsten 30 år under det statslige selskab BornholmTrafikken var Styrelsen – med amtsborgmesteren i spidsen – i stand til at give rabat på den ene eller den anden form for transport. Det medførte en 30-årskrig mellem parterne. Denne 30-årskrig var at sammenligne med den virkelige 30-årskrig i Europa (1618-1648) – både i længde og i, at man aldrig vidste, hvor og hvornår der brød krigshandlinger ud forskellige steder i Europa.
Årsagen til, at Bornholms Passagerforening blev oprettet i 1985, skal netop findes i, at parterne handlede hen over hovedet på passagererne, så de ofte blev taberne i kampen for, hvad der skulle betales for transporten.
Efter ophævelsen af statsselskabet BornholmsTrafikken og oprettelsen af aktieselskabet Bornholmstrafikken – nu Danske Færger A/S, BornholmerFærgen – var det som om, at den Westfalske fred endelig havde sænket sig i det bornholmske samfund over kampen om prisen på færgetransport. Der var fundet et niveau i kontrakterne, som holdt parterne i ro over for hinanden. Ligeledes havde dette fællesniveau bragt parterne til – om ikke i fællesskab, så dog hver for sig – at påvirke politikerne på Christiansborg, for at få det samlede tryk på hele det bornholmske samfund til at falde.
I 2013 får vi umiddelbart de højeste stigninger i billetpriserne (ud over prisudviklingen) siden udliciteringen. Det har desværre slået nogle alvorlige sprækker i denne, måske lidt kunstigt skabte, konsensus.
Det er ganske enkelt så ærgerligt, at det slet ikke kan udtrykkes med ord. Det bornholmske samfund har med 2013-prisene fået lagt gift ud for hele samfundet; ingen undtagelser. Alle parter bør i stedet se med et helhedssyn på problemerne og skyde på dem, der skal skydes på.
Hvis vi hver især (hver part) over for Færgen rejser og får gennemført ønsker og krav til prisniveauet, så skader det det ikke kun hele det bornholmske samfund, men det skader også samtlige parter i priskrigen. Det er uanset, hvor pengene til prisnedsættelser stammer fra og uanset, hvilket virkning det har på den såkaldte gennemsnitspris.
Naturligvis ønsker vi – som samfundsansvarlig interesseorganisation – at der skabes gode forhold for såvel fragten som for turismen. Det kan og skal der slet, slet ikke skabes den mindste tvivl om.
Men parterne burde have lært nok af 30-årskrigen fra 1972 til 2002 (herunder hvorfor staten fratog Bornholm styrelsen) til, at den ikke skal bryde ud igen. Derimod skal vi se på det »roderi«, som den nuværende kontrakt har skabt for alle parter, og sammen gøre det bedre fra 2017. Næste gang skal vi ikke have en kontrakt, som er sammensat på skrivebordene i Transportministeriet, men ud fra, hvad der reelt er brug for – og slet ikke en kontrakt som blot lader billetpriserne stige, når omkostningerne, f.eks. til brændstof stiger (= olietillægget). Staten skal yde samfundsbegrundet transport – ikke omkostningsbegrundet transport.
Vi har aldrig fået større tilskud og mere færgefart, lyder det fra diverse meningsdannere. Så langt har de ret, men det er udtalelser uden indhold og indsigt. Hvad hjælper det f.eks., når skibene skal sejle på tidspunkter, hvor de ikke benyttes, men blot fyrer det meget, meget dyre brændstof af på Østersøens bølger. Hertil kommer, at sammensætningen af tonnagen er alt for omkostningsbelastende, bl.a. fordi halvdelen af tonnagen ligger som reserve (se vores medlemsorientering fra januar 2012). Skibe skal sejle – ikke ligge uaktive hen ved en kaj.
Det nuværende forlig opfylder slet ikke de behov, der ligger bag grundelementerne for en samfundsbegrundet færgebetjening. Det skal vi ændre på i 2017.
Men det er her og nu helhedssynet skal varetages. Det er nu, at Bornholm skal sende en meget klar besked til Christiansborg om, at prisniveauet for 2013 er blevet alt for højt – og gøre rede for, hvilken varig skade det påfører Bornholm.
Vi skal skynde os tilbage til den Westfalske fred – det fortjener alle, der er en del af det bornholmske samfund.

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
28/10 2012

Share

Biler på vogndækket

I løbet af 2012 har vi fået relativt mange henvendelser om den måde bilerne bliver stuvet sammen på, når Leonora Christina skal stævne ud på ruten mellem Rønne og Ystad.
23/10 2012 havde vi møde med en række ledende medarbejdere hos BornholmerFærgen, hvor dette emne (sammen med mange andre) blev drøftet.
Vi havde i forvejen sendt rederiet nogle af de mange billeder, som vi har modtaget, hvor passagerer har fotograferet bilens placering på vogndækket i forhold til de øvrige biler, og hvoraf det klart fremgår, at man absolut ikke kan forlade sin bil uden med betydeligt besvær og andre problemer som f.eks. at komme til at ridse naboens bil.
1/2 2012 trådte en ny Bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen i kraft. Hele bekendtgørelsen kan ses på vores hjemmeside. Ifølge bekendtgørelsen skal passagererne have og sikres »direkte adgang fra og til deres siddeplads … og at denne adgang kan ske sikkert«; og det betyder ifølge Søfartsstyrelsen, at det ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, hvis en passager skal kravle hen over en gearstang, et andet sæde eller lign. for at forlade bilen ad andre døre end den, der hører til passagerens sæde. Det er således heller ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsen, hvis en passager f.eks. er nødt til at forlade bilen via bilens bagdør.
Hvad er så årsagen til, at passagererne kan melde tilbage, at rederiet efter deres opfattelse ikke lever op til det i bekendtgørelsen anførte?
Først og fremmest er bilernes konstruktion blevet bredere. Hertil kommer, at der i de nye biler er indbygget airbags i sidedørene; og det gør også åbningen, som passageren skal ud af, smallere.
Dernæst har Færgen indgået en aftale om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm. Den trådte i kraft 1/9 2011. I selve kontrakten indgår en personbilsenhed (4,50×1,75), som Færgen har givet tilbud ud fra, dvs. den plads, som staten har købt på færgedækket til én bil. Og her går det – efter vores opfattelse – helt galt … EU bestemmelser eller ej.
Et gennemsnit på 1,75 m. i bredden er ganske enkelt alt for lidt. Medmindre vi fremover skal slå sidespejlene ind, før vi kører om bord, er det meget, meget få biler, som vil kunne holde sig inden for et mål i bredden på 1,75 m. Vi har foretaget opmåling af 17 forskellige personbiler. Gennemsnittet for disse personbiler ligger lidt over 1,90 m. Når færgen således er bygget til og BornholmerFærgen har indgået kontrakt på andre præmisser end de faktiske forhold samt den nu gældende bekendtgørelse, opstår der naturligvis et misforhold kontrakt og bekendtgørelse imellem.
Det er jo ikke første gang, at den offentlige administration indgår aftaler, som ikke harmonerer med ændringer i diverse regelsæt, uden at dette medfører automatisk justering af f.eks. aftalen eller regelsættet.
Rederiet har således baseret sin indtjening på den indgåede kontrakt, som først udløber i 2017. Kontrakten er på den måde indgået på ikke kendte forudsætninger. Den danske stat hindrer ved udstedelsen af Bekendtgørelsen (repræsenteret ved Søfartsstyrelsen), at rederiet kan få den indtjening, som staten selv har indgået kontrakt om (ved Trafikstyrelsen). Derfor bærer staten ikke kun et ansvar for, at passagererne er taget som gidsler, men også et ansvar for, at Bekendtgørelsen ikke overholdes med den følge, at passagererne ikke kan komme ud af deres biler på den måde, som Bekendtgørelsen ellers indeholder bestemmelser om, at de skal kunne.
Den for passagererne eneste rimelige løsning er, at BornholmerFærgen kontraktmæssigt får et tillæg, som ændrer i størrelsen af en personbilsenhed samt at rederiet kompenseres af staten for, at der derefter ikke kan sejles med samme antal biler som nu (og som forudsat i kontrakten). Det kan være at der f.eks. dagligt skal indsættes yderligere afgange for at opfylde de grænser for overførsel af passagerer og biler, som kontrakten kræver opfyldes.
Der kan også tænkes andre, men langtfra passagervenlige løsninger, som det vil være for omfattende at beskrive her.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
25/10 2012

Share

Brev til Enhedslisten

Bodilsker, den 16. oktober 2012

Til Johanne Schmidt Nielsen (MF) og Frank Aaen (MF).
Fremsendes ved mail:
johanne.schmidt-nielsen@ft.dk og
frank.aaen@ft.dk

Kære Johanne Schmidt-Nielsen og Frank Aaen

Finansloven for 2013 skal snart forhandles på plads, og så vidt vi forstår, ønsker Enhedslisten i den forbin-delse af få indført en afgift på 75 kr. pr. flybillet. Visse steder i pressen bliver der givet udtryk for, at det vil være et ultimativt krav fra Enhedslistens side under forhandlingerne.

Afgiften skal begrænse brugen af mere forurenende transport frem for mindre forurenende transport. Det har vi i Bornholms Passagerforening slet ikke svært ved at forstå baggrunden for. Ja – faktisk går vi ind for så miljørigtig transport som muligt i den givne situation.

Men Johanne og Frank … jeres forslag forudsætter jo, at passagererne kan tage andre transportmidler, som forurener mindre. Når det gælder Bornholm, så eksisterer den mulighed slet ikke for de personer, som rejser med fly.

Det erkendte I (i Enhedslisten) for adskillige år siden, da jeres transportpolitiske ordfører hed Rune Lund. De beregninger, der dengang meget klart overbeviste Rune Lund, var baseret på vores hurtigfærge Villum Clausen. Nok er vores nuværende hurtigfærge, Leonora Christina, forbedret på det miljømæssige område, men den er ikke hverken tidsmæssigt eller miljømæssigt at foretrække for fly (= de propelfly som DAT fly-ver med), når vi alene taler om passagertransport.

Desværre har det ikke været muligt at beregne det nøjagtigt, fordi de oprindelige oplysninger om Leonora Christinas olieforbrug (før færgen blev sat i søen) ikke svarer til det faktiske forbrug, og dét ønsker rederiet i øvrigt ikke at oplyse. Transportminister Hans Chr. Schmidt oplyste i efteråret 2010, at ministeriet havde foretaget beregninger, som viste, at anvendelse af hurtigfærge i stedet for propelfly vil være mere miljørigtigt til transport af passagerer.

Hertil kommer at det rent tidsmæssigt slet ikke kan lade sig gøre at flytte størstedelen af de personer, som nu anvender fly, over i anden transport. Her er f.eks. tale om personer fra den kommunale administration eller politikere, som skal over til et møde på Christiansborg eller erhvervsledere, som har møder i København.

Der er også tale om adskillige patientrejsende, som skal til behandling og/eller undersøgelse på hospitaler i hovedstadsområdet. De skal også både frem og tilbage samme dag. Endelig er der en gruppe pendlere, som rejser frem og tilbage til deres arbejde hver eneste dag.

I resten af landet er det i stort omfang muligt at anvende anden transport end fly, men ikke fra Bornholm for bl.a. de omtalte grupper.

Bornholmske pendlere – som vi repræsenterer via vores Pendlergruppe – har absolut ikke brug for flere ud-gifter. De bornholmske pendlere er blevet belastet ganske betydeligt af nedsættelsen af fradragsværdien af rejseomkostningerne. Pendlerne har skattemæssigt/økonomisk set meget stor betydning for hele det born-holmske samfund. Pendling til/fra Bornholm har også stor betydning for, at arbejdsløshedskøen på Bornholm ikke er større, end den faktisk er – eller at afvandringen fra øen ikke er større, end den faktisk er.

Forligene om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm har – siden det første trådte i kraft den 1. maj 2005 – aldrig taget hensyn til miljøet. I det nuværende forlig anvendes hurtigfærge ydermere til gods i om-fattende omfang. Det siger sig selv, at det ikke er miljøkorrekt. Hertil kommer, at hurtigfærgen sejler på tidspunkter med belægningsprocent på helt ned til 1%.

Vi er fuldt ud bekendt med, at Enhedslisten ikke deltager i forligene, men vil da i muligt omfang (i forbin-delse med finanslovsforhandlingerne) opfordre partiet til i fremtiden f.eks. at kræve specifikke miljøhensyn indbygget i forligene/kontrakterne mod at frafalde kravet om en fly afgift på 75 kr. for så vidt angår Born-holm. Det vil kunne medføre en betydelig miljøgevinst, hvilket flyafgiften på de 75 kr. til/fra Bornholm ikke vil kunne.

Vi er en upolitisk interesseorganisation. Det hindrer os dog ikke i at give udtryk for, at vi på det transportpo-litiske område ofte er enige med Enhedslisten. Ikke mindst er vi enige med Enhedslisten om, at natfærgen til/fra København aldrig nogensinde burde have været nedlagt. Hvis vi fortsat havde haft natfærgen, ville behovet for fly slet ikke have været det samme, idet færgen bl.a. med sin tidlige morgenankomst til Hoved-staden sikrede, at alle kunne deltage i møder etc. i København fra morgenstunden af.

Det er vores håb, at I kraftigt vil genoverveje, om jeres afgiftsforslag på flybilletter også skal gælde for Bornholm.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
formand

Share

Ventilationen på LC

Vi har flere gange skrevet om, at mange passagerer har gener ved træk ombord på LC (og der ligger en del »kommentarer« om netop dette emne fra medlemmerne på vores hjemmeside). For en måned siden kunne vi så heldigvis skrive:
»Vi har netop fået følgende besked fra Færgen (Lindy Kjøller):
»Efter jeres henvendelser vedrørende træk ombord på Leonora Christina har man nu justeret ventilationen ombord. Uden at jeg har den store tekniske indsigt går det på at alle ventilatorer nu kører på et lavere, men mere ensartet og stabilt niveau. Tidligere tændte og slukkede de løbende og gik fra minimum til maksimum. Ændringerne vil (efter mandskabets opfattelse) reducere træk-generne væsentligt.««
Men generne er ikke helt forsvundet, og derfor henvendte vi os igen til Færgen (Lindy Kjøller), som efterfølgende har svaret os:
»Jeg har drøftet dette med seniormaskinchefen – og han fortæller:
Ude ved vinduerne er der den samme ventilation som hidtil – ændringerne er foretaget ved de store hvide firkantede ventilatorer, som sidder i loftet. Og her har man bemærket en betydelig forbedring. Vores pursere har faktisk ikke haft henvendelser fra passagerer vedr. ventilation, efter vi fik foretaget ændringerne.
Hvis man føler træk ved pladserne ude ved vinduerne, vil det være en fordel at flytte sig til sæder mere midtskibs.«
Vi har nu fået efterprøvet vejledningen af nogle medlemmer. De melder helt klart, at der er sket en væsentlig forbedring, medmindre man sætter sig ude ved vinduerne. Tilbage står at få passagererne kontinuerligt vejledt, ligesom det rent teknisk kan undre, at man i 2012 ikke kan bygge et skib, hvor den slags problemer slet ikke eksisterer … heller ikke langs med vinduerne.
Der er naturligvis stadig mulighed for at komme med kommentarer – også om dette emne – på vores hjemmeside (www.bornpass.dk).

Bornholms Passagerforening
7. oktober 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

En meget beklagelig situation

Vi er havnet i en meget beklagelig situation. Færgen har for 2013 foreslået prisstigninger på den samfundsbegrundede færgebetjening på 5-6%. Forbrugerprisindekset (inflationen) forventes for 2012 at komme til at udgøre ca. 2,6%.
Lidt firkantet sagt, så skal differencen mellem de 2 tal tjenes ind som merindtjening for at få blot nogenlunde status quo i det samlede bornholmske regnskab. Ingen forventer imidlertid, at handel, industri- og fremstillingsvirksomhederne eller turismen under ét får en sådan merindtjening i 2013.
Det vil også være yderst få bornholmere, som får en indtægtsstigning på 5-6% i 2013.
De prisstigninger, som rederiet har forelagt for Kontaktrådet er helt inden for kontraktens rammer … og det er folketingets ansvar, at vi har den kontrakt, vi har. Rederiet skal på den ene side tjene penge til sin ejerkreds, men på den anden side er prisstigningerne også en meget alvorlig situation, vi som samfund er bragt i.
Nu appellerer Kontaktrådet så rederiet om, at bringe prisstigningerne ned på et niveau svarende til prisstigningerne i samfundet i øvrigt.
De foreslåede prisstigninger rammer jo ikke kun én gruppe i det bornholmske samfund. Det rammer ganske enkelt alle.
Os bekendt har rederiet specielt i sommeren 2012 haft mindre belægningsprocenter end forventet, og fra Passagerforeningens side tror vi i hvert fald ikke på, at det så skulle være vejen frem at forhøje de i forvejen alt for høje billetpriser ud over den almindelige pristalsregulering. Prisen er også en afgørende faktor for om de uundværlige turister kommer til øen; og dermed om færgerne bliver fyldt næste sommer.
Vi håber naturligvis, at Færgen (inkl. ejerkredsen) forstår budskabet fra det bornholmske samfund.
Kontaktrådet har ingen reel indsigelsesret over for rederiet, men er alene en høringspart mht. priser, sejlplaner etc. – og et enigt Kontaktråd har derfor kun givet rederiet sine anbefalinger.
Kontrakten om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm går helt frem til 2017. Men ordet samfundsbegrundet klinger nu hult, når den – som nu – viser sig fra sin værste side og faktisk modarbejder det bornholmske samfunds udvikling.
Hvem kan i disse tider tænke på ligestilling med det øvrige danske samfund. Som det er nu, går det i hvert fald den forkerte vej.
I vores skriftlige beretning til generalforsamlingen i marts 2012 skrev vi bl.a.:
»Hvad sker der så hvis olieprisen stiger ret meget mere, så risikerer vi faktisk at færgebilletterne stiger yderligere; også ud over de såkaldte maksimale priser.
Men det ser ud som om, at embedsmændene ikke har læst den del af kontrakten med Færgen. Det nævnes aldrig, selv i disse tider, hvor olieprisen næsten dagligt tager et hop opad. I februar 2012 udsendte Transportministeriet en »Analyse af rammevilkår for transport af til og fra Bornholm«. Heri kan vi heller ikke se, at denne risiko for yderligere stigning i billetpriserne er omtalt.«

Den 1/3 2012 deltog jeg i et møde i Rønne med medlemmerne af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. I mit indlæg sagde jeg bl.a.:
»Staten kommer til at betale over 1,2 mia.kr. i den nuværende kontraktperiode for den samfundsbegrundede færgebetjening. Statens tilskud har aldrig været større, men er det undersøgt ordentligt, om pengene også gives rigtigt ud? Det tror vi ganske enkelt ikke på at de gør.«
I den medlemsorientering, som vi sendte ud til vores medlemmer den 24/1 2012 står bl.a.:
»Den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm bør netop hvile på denne færgetype (red. Superfærge), og tonnagen bør være mere ensartet – ikke bestå af 4 forskellige skibe, hvoraf de 2 principielt er reservekapacitet. Det er ganske enkelt for omkostningsbelastende.«
Bornholmerne skal ikke bøde for, at der er udarbejdet en kontrakt, som koster alt for meget i statstilskud i forhold til, hvad vi får af sejlads.
Nu venter vi på, hvad der bliver rederiets reaktion på den klare melding, og så må vi – og øvrige interesseorganisationer på Bornholm – handle ud fra tilbagemeldingen.

Bornholms Passagerforening
27/9 2012
Bjørn Carlsen
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Jo – vi gør noget !

Vi har gennem årene – med jævne mellemrum – fået henvendelser om, at »bilerne bliver stuvet sammen på dækket, så passagererne ikke kan komme ud«. Der er naturligvis tale om bildækket på Bornholmerfærgens hurtigfærger.

Glade var vi da en ny bekendtgørelse så dagens lys og trådte i kraft 1. februar 2012. I denne bekendtgørelse står nemlig:

»- At passagerer har direkte adgang fra og til deres siddeplads i motorkøretøjet, og at denne adgang kan ske sikkert.

– At passagerer fra deres køretøj har direkte og sikker adgang til og fra apteringsområder m.v.«

Det har været lidt vanskeligt, at få Søfartsstyrelsen til at beskrive denne del af bekendtgørelsen nærmere, men den 6/9 2012 har vi modtaget et brev, hvori det bl.a. hedder:

»Situationer, hvor passagerer skal kravle til og fra deres bil via en bagdør eller over et passagersæde, eller ikke kan komme fra deres bil til passagerområdet grundet andre køretøjer, vil eksempelvis ikke være foreneligt med den nye bekendtgørelse.

Når der tales om sikker adgang er det en helhedsvurdering, der skal lægges til grund; at adgang eksempelvis kan ske uden fare for påkørsel fra andre køretøjer, at der er foretaget skridsikring mellem køretøjer/til og fra apteringsområde m.v.«

Det har også været lidt vanskeligt for flere af vores medlemmer at konstatere, at Færgen arbejder ud fra samme regelsæt. Det har vi haft flere samtaler med Færgen om.

For at finde et modus vivendi har vi nu aftalt et møde i slutningen af oktober 2012 med de af Færgens medarbejdere, som forvalter bekendtgørelsen fra Søfartsstyrelsen og nogle af vores medlemmer, som (efter 1/2 2012) har oplevet ikke-tilfredsstillende »parkeringsforhold« ombord på Leonora Christina.

Der er mange, som har givet udtryk for, at vi mangler – og længe har manglet – den afklaring, som vi nu forventer at få. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke har arbejdet aktivt for at få afklaringen.

Vi har til orientering lagt både bekendtgørelsen og Søfartsstyrelsens brev ind på vores hjemmeside (www.bornpass.dk).

Bornholms Passagerforening
16. september 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Bilag:

 

 

Share

Mail til SFS

Fra: Bornholms Passagerforening [mailto:b.carlsen@tdcadsl.dk]
Sendt: 27. august 2012 12:52
Til: ‘sfs@dma.dk’; ‘sfo@dma.dk’
Emne: Fortsat en del henvendelser

Vi får stadig relativt mange henvendelser vedrørende parkering på dækket af Leonora Christina. Af og til får vi også billeder, som det neden for viste …

I et mail-svar til os skriver Søren Østerberg Forup den 10/5 2012 bl.a.:

Ved direkte adgang kan forstås, at ind- og udstigning foregår fra passagerens sæde gennem nærmeste dør. Det er således ikke i overensstemelse med bekendtgørelsen, hvis det er nødvendig at bevæge sig hen over et andet sæde, hen over gearstangen, over bagsædet og ud af bagklappen eller lignende.

Ved sikker adgang kan forstås, at ind- og udstigning ikke må være forbundet med fare for, at personer eller disses ejendom bliver skadet.

En pæn damestørrelse på 54 år og lige godt 80 kg kunne ikke komme ud af døren vist på billedet. Og den størrelse findes der adskillige af.

Vi har længe rådet vores medlemmer til at tage kontakt til personalet på dækket. Tilbagemeldingerne lyder bl.a., at
– ”det er fuldstændig umuligt, når personalet løber rundt mellem indkørende biler” … og
– ”man får besked på, at man skal forlade bildækket, så færgen kan komme til at sejle” samt at
– ”man kan jo ikke flytte bilen nu, hvor alle der andre biler holder rundt omkring den”.

Det får medlemmerne til at spørge os, om hvorfor vi ikke gør noget mere ???   Vi har sendt Søfartsstyrelsens svar til os til medlemmerne, og bedt nogle medlemmer vise personalet svaret. Det er lige så umuligt som i øvrigt at ”fange” personalet, før ”bilen bliver lukket inde”. Den på billedet viste bil har været udsat for flere parkeringer inden for det seneste årstid, hvor den ”pæne damestørrelse” ikke kan komme ud af sin egen dør fra forreste passagersæde.

Vi har (naturligvis) gjort rederiet opmærksom på forholdene. Denne mail vil også tilgå vores kontaktperson i rederiet.

De venligste hilsner
Bjørn Carlsen

 

Share

“Projekt 40 før 13”

Den 19. september 2012 er følgende opfordring sendt til alle pendlere via mail:

Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening blev officielt oprettet den 16. marts 2009. I dag har vi næsten 160 aktive pendlere som medlemmer. Men året 2012 har med al tydelighed vist os, at det gavner os og styrker os, når vi står sammen og i fællesskab opstiller mål og ønsker i enhver henseende.

”Projekt 40 før 13” går ud på, at vi skal have 40 nye medlemmer i Pendlergruppen før klokken falder i slag og årstallet skifter til 2013.

Til at nå dette klare mål har vi brug for din hjælp.

Alle nye pendlere, som melder sig ind fra dags dato og til og med 31. december 2012 får gratis medlemskab i både 2012 og 2013 (med alle rettigheder).
Du rejser sikkert sammen med en pendlerkollega. Måske er den pågældende ikke medlem; så giv vedkommende et godt tilbud om et gratis medlemskab helt frem til 31. december 2013.
Skriv en mail til os (b.carlsen@tdcadsl.dk) med navnet på den pendlerkollega, der gerne vil melde sig ind, så får du mulighed for at vinde 3 flasker rødvin.
Den pendler, som hverver flest nye pendlere inden 31. december 2012, får 3 flasker rødvin.

Bjørn Carlsen Preben Holm

Share

Generalforsamling med Hans Christian Schmidt

Bornholms Passagerforening har fastsat datoen for sin generalforsamling i 2013 til den 15. marts 2013, kl. 19.00. Den bliver vanen tro afholdt i den store sal på Biblioteket i Rønne.

Vi har en mangeårig tradition for at invitere transportpolitikere til at tale eller andre politikere, som varetager særlige områder, der direkte vedrører Bornholms situation. Vi kerer os i alle henseender meget om, at vi er en upolitisk forening. Derfor har vi den tradition, at invitere talere fra »rød stue« i lige år, og talere fra »blå stue« i ulige år.

Den 15. marts 2013 får vi besøg af Hans Christian Schmidt. Han har været både miljøminister og fødevareminister før han den 23/2 2010 blev udnævnt til transportminister, hvilket han fortsatte som frem til regeringsskiftet 3/10 2011. Siden da har Hans Christian Schmidt været medlem af det for Bornholm så betydningsfulde udvalg, Transportudvalget.

I sin tid som transportminister udmærkede Hans Christian Schmidt sig ved at udtrykke forståelse for, at Bornholm bør have et samlet og mellem fly og færge koordineret transportsystem. Han gav også som transportminister udtryk for forståelse for, at flybetjeningen af Bornholm bør have spændt et sikkerhedsnet ud under sig.

Hans Christian Schmidt har via sit nuværende formandskab for Udvalget for Landdistrikter og Øer vist, at han ikke har glemt Bornholm og de særlige problemer det bornholmske samfund befinder sig i. Det er derfor et medlem af folketinget, som vi får besøg af, der har viden om og indsigt i bornholmske forhold og som har vist vilje til at ville forbedre forholdene for øen og dens indbyggere.

I 2012 skulle vi have haft besøg af folketingsmedlem Rasmus Prehn, der er trafikpolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Han kunne desværre ikke nå frem, da flytransporten fra Aalborg svigtede.
Det er desværre anden gang, at et medlem af »rød stue« ikke er nået frem til en af vores generalforsamlinger. Bestyrelsen har besluttet at fastholde fordelingen med lige år til »rød stue« og ulige år til »blå stue«, men vi arbejder på at få en politiker fra »rød stue« til at komme til et af de øvrige offentlige møder, som vi holder i 2013.

Vi har i øvrigt i mange år afholdt vores generalforsamlinger på mandage i marts måned. Det har vi gjort for at sikre, at de 2 folketingsmedlemmer har kunnet deltage. Siden oprettelsen af Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening i 2009 har vi naturligvis også ønsket at tage hensyn til de af vores medlemmer, som er pendlere. Derfor holder vi igen i 2013 vores generalforsamling på en fredag aften.

Bodilsker, den 14. september 2012
Bjørn Carlsen

Share