Glemmer du, så husker vi …

Jeg har trukket mig tilbage fra det aktive liv i Bornholms Passagerforening efter 26 fantastiske år med både medgang og modgang. For mig var den værste modgang, da vi i 2002/2003 fik færgeforlig, som ødelagte vores natfærge til København. I første omgang blev den flyttet til Køge og siden ændret til en halv natfærge. Vi samlede 33.000 underskrifter ind mod ændringen, men alligevel blev vi trådt på og måtte finde os i dét, som 33.000 netop havde protesteret imod.
Hvorfor begynder jeg så at skrive om netop dét så mange år efter? Det gør jeg af flere grunde. Først og fremmest, fordi jeg aldrig har forligt mig med, at vi på Bornholm fik trukket en beslutning ned over hovedet, som vi ikke ønskede. Lige nu synes jeg, at vi igen har fået trukket en beslutning ned over hovedet, nemlig sejlplanen for 2012.
Når jeg sidder og kigger i korrespondancen fra dengang i årene 2002-2005, optræder en person igen og igen. Det er Henrik Sass Larsen fra og valgt i Køge, som fra folketingets talerstol forsøgte at bilde os ind her på Bornholm, at »bornholmerne nikkede ja til færgeforliget«. Selv om vi skrev til ham adskillige gange og til hans daværende partiformand, Mogens Lykketoft, fik vi aldrig svar på »hvem disse bornholmere var«.  Nu blev Henrik Sass Larsen ikke minister, så kan det være, at han får tid til at fortælle os, »hvem der her på Bornholm nikkede ja til færgeforliget«.
Vi har heller aldrig fået belyst, hvilken betydning det havde, at Køge modtog 400 mio.kr. fra København for at modtage forurenet jord til havneopfyldning. Oven på den snavsede jord ligger i dag et prestigebyggeri af en terminal til 60 mio.kr., som slet, slet ikke anvendes i det omfang, som Køge og deres folkevalgte forestillede sig. Vi andre var helt klar over, hvordan det ville gå, når man begyndte at sætte passagererne af midt ude på Sjælland for derefter at tilbyde dem en S-togtur med den mest kriminelt belastede strækning. Hvad var mon Henrik Sass Larsens rolle i alt dette?  Man har indtryk af, at det ikke tåler dagens lys, for ellers havde han vel svaret på vores mange henvendelser igennem årene.
Vi havde en fortaler her på Bornholm for at natfærgen skulle flyttes til Køge. Han så i sin krystalkugle, at der ville blive skabt mindst 500 nye arbejdspladser på Bornholm, hvis natfærgen blev flyttet til Køge. Vi har i stedet mistet over 1.000 arbejdspladser.
Der er ord og handlinger, som nogen formentlig gerne ville have været foruden. I hvert fald kan de ikke huske dem længere, for så havde de vel svaret. Men glemmer de, så er vi andre, der fortsat husker, sådanne udtalelser!
Med de godsfærger, som blev sat til at betjene Køge-ruten, stod det helt klart, at passagererne ville flygte fra ruten i forhold til dengang, vi kunne sejle direkte til København.
Køge-ruten var, er og bliver en godsrute. Men godset har sandelig ikke nok i den rute. Nu har de også formået at sætte sig på sejlplanen på Ystad-ruten på en sådan måde, at tiderne er blevet mere end passageruvenlige.
Årsagen skulle være, at man mangler natfærgen fra Rønne til Køge (hvor natfærgen nu er blevet til en eftermiddagsafgang, som afgår allerede kl. 17.00). Jeg kan læse mig til, at godserhvervet selv sagde ja i 2007 til den omlægning via Kontaktrådet. Hvorfor sagde man ikke fra? Hvorfor har man ikke officielt givet til kende, at den valgte løsning var en yderst dårlig løsning for erhvervslivet på Bornholm i stedet for blot at møve sig ind på passagerernes rute til Ystad?  Det får jeg såmænd nok aldrig svar på, ligesom jeg heller ikke forventer at få et svar fra Henrik Sass Larsen.
Men sejlplanen for 2012 skal ændres, så den får »et menneskeligt ansigt«.
Erik Pedersen
14. november 2011
Fhv., mangeårig formand for Bornholms Passagerforening
Borgergade 23, 3700 Rønne
Share

Superfærger – naturligvis

I et velskrevet Synspunkt den 11/11 2011 her i Tidende, skriver Ole Kløcker fra Frederiksberg bl.a.:
»Hvad fremtiden bringer på det transportmæssige område for Bornholms vedkommende er endnu uvist, men man kan håbe fornuften en dag vil tage over og forsyne Bornholm med den superfærge, som Bornholms Passagerforening gør sig til talsmand for.«
Der er god grund til at kommentere dette set i relation til, at vi for mindre end et halvt år siden fik en stor, ny katamaranfærge, Leonora Christina.
Vi har gennem årene ofte sat spotlight på Villum Clausens »miljøegenskaber«.
De første 4-5 år sejlede Villum Clausen med nogenlunde acceptable rettidighedsprocenter, men i de efterfølgende år var rettidighedsprocenterne langt fra acceptable.
Leonora Christina har haft en del børnesygdomme, og har også haft rettidighedsproblemer i de 4-5 måneder, den har sejlet. Men når det er sagt, véd vi at hovedparten af passagererne foretrækker at sejle med »damen« i stedet for med Villum Clausen og/eller Povl Anker i hårdt vejr.
Men det forekommer bemærkelsesværdigt, at »damen« allerede nu er ekstraordinært på værft; og ifølge pressen undergår »damen« et større svejsearbejde i bunden (hvor der udskiftes en del plader).
Vi véd endnu ikke, hvordan Leonora Christina vil sejle om vinteren; men vi véd, at »damen« ikke må sejle i is, og det er ikke op til hverken Trafikstyrelsen, BornholmerFærgen, kommunalbestyrelsen eller Kontaktrådet, at bestemme, hvordan vejret vil arte sig.
Leonora Christina er en betydelig forbedring på stort set alle områder i forhold til Villum Clausen, ikke mindst på den miljømæssige side, men den har ikke de samme gode egenskaber, som en superkonventionel færge har.
De superkonventionelle færger, som sejler f.eks. mellem Tallinn og Helsinki har langt højere komfort, langt større driftssikkerhed og er mere miljøvenlige. De er dyrere i anskaffelse, men har til gengæld samme høje levealder, som almindelige konventionelle færger, som f.eks. Povl Anker.
For nogle år siden tilbød Tallink Line både en katamaranfærge og en superkonventionel færge i sin sejlplan. Men passagererne valgte katamaranfærgen fra i et sådant omfang, at rederiet kun kunne opretholde driften med den superkonventionelle færge.
Da DR-journalisten, Thomas Kofoed Poulsen, for ca. 1 år siden besøgte rederiet i Tallinn, kunne man med stor stolthed berette om, at de superkonventionelle færger havde sejlet hele 2010 med 100% rettidighed.
Uanset – hvor store og gode fremskridt Leonora Christina har bragt med sig i forhold til Villum Clausen, er der stadig lang vej til at opnå den samme komfort, samme rettidighedsprocent og det samme miljø-regnskab, som vil kunne opnås med en superkonventionel færge.
Overfartstiden er umiddelbart det eneste område, hvor katamaranfærgen har et plus. Leonora Christina sejler på 80 minutter. En superkonventionel færge, som de seneste nye hos Tallink Line, vil bruge 104 minutter på overfarten.
Der sejler adskillige superkonventionelle færger rundt i Østersøen, men os bekendt er der kun ét eneste sted, hvor katamaranteknikken anvendes, og det er mellem Rønne og Ystad … i hvert fald nogle år endnu.
Bornholms Passagerforening
12. november 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Stop hasardspillet

For et år siden fik Rønne Havn A/S 10 mio.kr. til vejanlæg på Rønne Havn. Allerede dengang stod det klart, at Christiansborg havde givet pengene til Havnen og ikke til kommunen. Transportministeren og flere transportpolitikere på Christiansborg var både dengang og flere gange siden ude med klare tilkendegivelser af, at pengene ikke ville komme til udbetaling, medmindre de fuldt ud var til disposition for Rønne Havn A/S. Kommunen ville dengang som nu »deltage i forbruget af tilskuddet«.
I dag er sagen så igen oppe til diskussion, fordi kommunens administration – ifølge DR Bornholm – skulle mene, at et manglende A/S bag Rønne Havn i bevillingen giver kommunen ret til at bruge pengene på kommunale vejanlæg til og fra Rønne Havn.
Det har igen fået flere transportpolitikere på Christiansborg til at reagere ret kraftigt og i klare vendinger fortælle de folkevalgte politikere på Bornholm og kommunens administration, at hvis ikke man »makker ret, så smækkes pengekassen i«.
Det er uforståeligt, at den kommunale administration og de folkevalgte politikere på Bornholm ikke forstår, at de spiller hasard med 10 mio.kr.
Hvis »kassen smækkes i«, som nogle politikere på Christiansborg i dag har truet med, skal Rønne Havn A/S ud og finde de samme penge på anden vis. Havnen har kun i begrænset omfang andre indtægtsmuligheder end at opkræve pengene hos de skibe, som benytter sig af havnen og/eller hos de virksomheder, som ligger på havnens område.  Derfor må de manglende 10 mio.kr. nødvendigvis blive lagt på betalingen for brug af havnen. Det vil uundgåeligt gå ud over skibsfarten – og ikke mindst BornholmerFærgen. Vi betaler nok for vores billetter i forvejen. Hverken den almindelige passager, turismen eller fragten skal betale mere for transporten.
Derfor må kommunen straks ophøre med at spille hasard med de 10 mio.kr.
Bornholms Passagerforening
11. november 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Ting tager tid, men …

Sorgen var stor for rigtig mange mennesker, da vores natfærgebetjening den 1/10 2004 flyttede til Køge. Vi fik i 7 måneder lov til at sejle med de 2 gamle færger, Jens Kofoed og Povl Anker. I den periode var det kun destinationen, det var galt med. Men da vi fra 1/5 2005 skulle begynde at sejle med de 2 godsfærger til/fra Køge fik vi sandelig en komfortforringelse, som kunne mærkes, og nu var det også komforten på færgerne, der fik passagererne til at rejse over Ystad, selv om det føltes besværligt og som en stor forringelse for mange. Det ses tydeligt af faldet i antal rejsende.
De 2 godsfærger var udpræget baseret på gods og ikke på passagertransport.
Endnu før færgerne var ankommet gik vi i gang med at argumentere for bedre komfort, herunder direkte adgang for passagerer (i stedet for via vogndækket) og ikke mindst at der blev etableret liggesofaer, som på de gamle færger.
Primo 2010 blev Hammerodde sendt til ombygning på et værft, så den senere alene kunne betjene ruten til Køge som hhv. eftermiddagsafgang fra Rønne og natafgang fra Køge. Derfor kunne bestyrelsen i sin beretning på generalforsamlingen i marts 2010 udtale:
»Bornholmstrafikken ombygger netop nu godsfærgen til Køge, så der indrettes liggepladser for rejsende på dæk (som på vores gamle færger). Det har vi arbejdet meget for, og det er vi glade for, at det genindføres, selv om det stort set kun vil være anvendeligt fra Køge til Rønne.«
Jeg havde for nogle dage siden en dame fra Sjælland i telefonen. Hun tager til Bornholm (via Køge) hver anden måned, og hun var så overstrømmende glad for, at rejsen siden Hammeroddes ombygning er blevet så meget mere behagelig.
Jo – nogen ting tager tid.
Sejlplanen for 2012 på Ystad-ruten er alt andet end passagervenlig. Vi vil gøre vort til, at der ikke skal gå 5 år, før den sejlplan igen bliver passagervenlig.
Bornholms Passagerforening
7. november 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Hvad med børnefamilierne ?

Min svigerfamilie bor ovre, og det betyder naturligvis, at vi med jævne mellemrum tager over i en weekend eller en forlænget weekend.
Indtil 1/9 2011 har sejlplanen egentlig passet os ganske udmærket. Vi kunne nå at få fri om fredagen og komme med en afgang sent om eftermiddagen fra Rønne. Den afgang sikrede os samtidig, at vi kunne ankomme til familien på Sjælland i ordentlig tid.
Efter 1/1 2012 skal vi tage fri nogle timer før, for at komme med eftermiddagsafgangen. Hvis vi vælger aftenafgangen kommer vi alt for sent frem og små børn lader sig ofte også påvirke af afbrudt søvn dagen efter.
Hidtil har turen hjem til Bornholm også passet os ganske udmærket. Vi kunne tage fra familien ovre sent på eftermiddagen og være hjemme i ordentlig tid for både små børn og deres forældre.
Men sandelig om ikke også hjemturen er blevet flyttet, så nu kommer vi alt for sent hjem.
Det er temmelig besynderligt, at vi – og mange andre – føler, at sejlplanen er blevet langt mindre anvendelig for os. Før 1/9 2011 havde vi som minimum 2 hurtigfærgeafgange og 1 konventionel afgang. Efter denne dato har vi 3 hurtigfærgeafgange. Men de er fordelt på en så passageruvenlig måde, at vi føler, at Bornholm endnu en gang er trådt et skridt tilbage færgebetjeningsmæssigt set.
Ianto Tryfan Davies Gerdes
Suppleant i Bornholms Passagerforening
Lyrsbyskov 2, 3751 Østermarie

E-mail: ianto.t.d@gmail.com

Share

Den 2/11 2011 er følgende mail udsendt til medlemmerne af Pendlergruppen

Fra: Preben Holm [mailto:preben@due-holm.dk]
Sendt: 2. november 2011 22:01
Til: ‘Steen Clausen (pendler)’
Cc: ‘Bornholms Passagerforening’
Emne: Ombygning af Bornholms Lufthavn
Kære Medpendlere
Der skal ske bygningsmæssige ændringer i Bornholms Lufthavn således at sikkerhedsregler kan overholdes. I den anledning har vi modtaget nedenstående fra Cimber. De opfordre alle men vel særligt os der bruger Cimber, når vi pendler til at tjekke ind via hjemmesiden eller via mobiltelefonen Se nedenstående
Selv tjekker jeg ind hjemmefra via Cimbers hjemmeside og udprinter boardingkort. Kan også sendes som sms til mobiltelefonen. Det fungere upåklageligt.
Jævnfør tidligere information har det ingen betydning i forhold til at få billetten refunderet, hvis man ikke når rettidigt frem til flyafgang, at man har boardet hjemmefra.
PS:
Jeg håber at kunne komme med en tilbagemelding fra vores forhandling med BornholmerFærgen om særlige pendlerprodukter inden 1. december. 2011. Afventer endelig svar fra Færgen.
MVH
Preben Holm
Rådmandsgade 40 C1-91
2200 København N
M 3024 4732
Kære interessenter på Bornholm
Fra i dag d. 02. november bygger Bornholms Lufthavn om på indcheckningsfaciliteterne i lufthavnen.
Det betyder at Cimber Sterling i ombygningsperioden, der forventes at vare mindst 14 dage, kun vil kunne benytte én indcheckingsskranke. Vi vil derfor meget gerne bede alle passagerer om, enten at benytte check-in via internettet på www.cimber.dk eller via mobiltelefonens browser på m.cimber.dk .
 
Alle der medbringer bagage, eller ikke ønsker at benytte web check-in, bedes møde i lufthavnen i god tid, 45 minutter før afgang, så vi undgår forsinkelser som følge af kø ved check-in.
Med venlig hilsen | Best regards
Henrik Grønning
Team Leader Landside RNN/Team Leader Medical Team
Cimber Sterling A/S
Bornholms Lufthavn
DK-3700 Rønne
Denmark
Share

Vi arbejder videre …

Tænk at vi skulle komme i en situation, hvor BornholmerFærgens sejlplan fra 1/1 2012 betyder, at nogle bornholmere giver udtryk for følgende:
»sådan en sejlplan kan jeg ikke arbejde med, så det ender nok med, at jeg må flytte fra øen.«
Hvis proppen i karet ikke sidder i, så kan kommunen spilde nok så mange kroner og øre på at forsøge at fylde karet med »nytilkomne«. Men summa summarum kommer der ikke flere til, tværtimod, og dem, der kommer til, føler sig oven i købet ofte snydt af kommunens tilflytterkampagner. Det hjælper jo ikke noget, at kommunen på sin hjemmeside på det nærmeste skamroser den hurtige transport til og fra øen, når afgangs- og ankomsttider blot ikke passer ind i det rejsemønster, som tilflytterne ønsker sig eller rettere har behov for. Hvad nytter det, at hurtigfærgen kan sejle på 80 minutter, når der enten er 10 timer mellem 1. og 2. afgang eller mellem 2. og 3. afgang … og afgangene er placeret sådan, at mange ikke kan få arbejdsliv, familieliv og fritidsinteresser, bl.a. sport, til at hænge sammen på grund af sejlplanen.
En anden bornholmer har skrevet til os:
»I det hele taget er det noget rod med det færgeforlig og især sejltiderne.«
Ja, det må vi give den pågældende ret i, og vi kan garantere for, at vi arbejder alt, hvad vi kan for at belyse over for beslutningstagerne, at der er mange andre og bedre muligheder end den nu fastlagte sejlplan.
Da vi for nylig spurgte en stor gruppe af bornholmere, om de havde været med på en given sejlads, fik vi 85 tilbagemeldinger. En skrev bl.a.:
» … det er en rigtig god ide, at Rederiet samarbejder med Passagerforeningen om forskellige vurderinger – det kunne jo f.eks. også være omkring det nu diskuterede “problem” omkring afgangstider – hvor mange pendlere er der egentlig med 06.30? Hvor mange enheder bliver der overført på den sidste tur fra Rønne? -o.s.v., o.s.v.«
Vi ville meget gerne arbejde sammen med såvel rederiet, fragten og turismen om en bedre sejlplan, men formanden for Kontaktrådet har valgt alene at lade formandskabet i Kontaktrådet godkende planen over for Trafikstyrelsen, selv om der var adskillige advarsler om, at den ikke var passagervenlig. De er bl.a. kommet fra Bornholmerbussen, som har taget konsekvensen og nu undlader at køre til de sene afgange/ankomster på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Dette træk forringer også sejlplanens værdi. Og det kan ikke gentages mange gange nok, at vores endestation ikke er Ystad.
BornholmerFærgen har valgt at være 100% neutral i sin holdning til sejlplanen og alene rette sig efter, hvad kontrakten kræver og hvad Trafikstyrelsen pålægger rederiet. Når 2012 er gået, og rederiet kan bevise, at visse afgange er så tyndt belagte, at det koster rederiet dyrt at sejle dem, håber vi på, at rederiet vil give sin mening til kende om, at planen må kunne sammensættes anderledes.
Vi har efterhånden et betydeligt og værdifuldt grundlag at udtale os ud fra, men må indrømme, at der findes mange opfattelser af, hvordan sejlplanen bør være sammensat. Vi må også erkende, at børnefamilier har særlige behov. En børnefamilie skriver således:
Midt på dagen kan pensionister, arbejdsløse og turister rejse – og det er også vigtigt. Men det arbejdende folk vil også gerne til og fra øen, og da er en eftermiddagsafgang det eneste rigtige. Tager man af sted fra Rønne ved 16-17-tiden, kan man være fremme i hovedstadsområdet i rimelig tid for både børn og voksne…. Jeg håber, I vil tage det med i jeres overvejelser, når I efterspørger ændrede afgangstider. Det ville være noget nær en katastrofe for arbejdende børnefamilier, hvis vi ikke kan komme fra øen med en eftermiddagsafgang!
Staten betaler til den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Det bidrag betales til såvel gods, turisme og passagerer, og ingen af de 3 parter har mere ret til transporten end andre.
Bornholms Passagerforening
30. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Hjemmeside: www.bornpass.dk
Share

Truslen blev til virkelighed

Forud for ikrafttrædelsen af BornhholmerFærgens sejlplan fra 1/9 2011 annoncerede vognmand Jørgen Andersen, Bornholmerbussen, at han ikke ville køre til/fra den sene sejlads på mandage, tirsdage og onsdage. Den sene sejlads er ud af Rønne kl. 20.30 og ud af Ystad kl. 22.30.
Samtidig gav Jørgen Andersen udtryk for sin klare holdning til sejlplanen, som han anså for meget passageruvenlig.
Kritikken fra Jørgen Andersen blev endnu kraftigere, da sejlplanen fra 1/1 2012 skulle sammensættes, og han gav udtryk for, at han – hvis ikke planen blev ændret – også kunne forventes at inddrage sin kørsel på torsdagene. Nu foreligger Bornholmerbussens køreplan fra 1/1 2012, og truslen er blevet til virkelighed. Fra 1/1 2012 kører Jørgen Andersen ikke til/fra dagens sidste afgang på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Jørgen Andersen udtaler i den forbindelse:
»Princippet er beregnet således:
Hvis der slet ingen afgang er fra Rønne 16.30 eller 18.30, så tvinges passagererne jo til at vælge 20.30, og så må vi køre til den, selv om det er noget sent natte-roderi.
Hvis derimod enten 16.30 eller 18.30 sejles, så kører vi ikke til den sene 20.30, idet jeg mener, ingen vil vælge den. Den er jo til fragten !!!«
På et møde den 25/8 2011 havde Jørgen Andersen foretræde for Kontaktrådet. På mødet gjorde han rede for sit syn på, hvordan sejlplanen burde sammensættes, hvis den skulle tage hensyn til passagererne.
Jørgen Andersen har i pressen – ligesom vi – givet klart udtryk for, at han på passagerernes vegne gerne havde set sejlplanen sammensat anderledes fra 1/1 2012, og det har altså fået konsekvenser 4 dage om ugen, at der ikke er blevet lyttet til en af passagertransportørerne.
Efter mindre end 2 måneders kørsel om torsdagen til/fra den sene afgang har Bornholmerbussen kunnet konstatere, at disse afgange er mere end tyndt belagte, og at »den jo er til fragten«. Bornholmerbussen skal tjene penge på at køre med sine busser. Derfor er truslen blevet til virkelighed … og det forstår vi godt. Bornholmerbussen kan jo ikke leve af at køre med tomme busser.
Politikerne er nødt til at forstå, at vores endestation ikke er Ystad, og at sejlplanen fra 1/1 2012 er alt andet end passagervenlig. Vi hører oftere og oftere, at den gamle sejlplan med 2 hurtigfærgeafgange og 1 konventionel færgeafgang tog mere hensyn til passagerer end den nye sejlplan som indeholder 3 hurtigfærgeafgange. I den gamle sejlplan var gods og passagerer ikke blandet sammen som nu.
Hverken fragten, turismen eller passagererne føler sig tilstrækkeligt tilgodeset i den nye sejlplan. En omlægning af visse »meget skævt placerede afgange i højsæsonen« ville kunne hjælpe til at gøre sejlplanen mere anvendelig eller også skal der indsættes ekstra afgange, som passer til turismen og passagererne. Vi har fået hjælp til at sætte kroner og øre på mulighederne, og omkostninger vil blive fra neutrale til nogle få millioner kroner – alt afhængig af forudsætningerne, bl.a. på belægningsprocenten.
Bornholms Passagerforening
27. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Hjemmeside: www.bornpass.dk
Share

Bedre information om toget

Det sker ind imellem, at IC Bornholm erstattes af bus eller af det lokale Pågatog/Øresundstoget.
I Ystad er det normalt let for passagererne at finde DSB’s tog-bus, mens det ofte skaber problemer i København.
Imidlertid har passagererne ofte misforstået eller ikke fået information om, hvilken perron/hvilket spor det lokale Pågatog afgår fra på Ystad Station.
DSB/IC Bornholm har i dag – i forhold til tidligere – større mulighed for at vente i Ystad, når færgen fra Rønne er forsinket. DSB har givet det absolut første prioritet, at strækningen mellem Ystad og København skal betjenes af IC Bornholm-togene.
Men når DSB lader IC Bornholm erstatte af det lokale Pågatog, vil man samtidig give Færgen besked, så de allerede under overfarten kan informere passagererne om, hvilket spor på stationen i Ystad, Pågatoget vil afgå fra.
Når Pågatoget ankommer til Hyllie skal der skiftes til Øresundstoget, som bringer passagererne videre til København.
Det er naturligvis meningen at DSB skal betjene passagererne mellem Ystad og København med IC Bornholm, men når det ikke kan lade sig gøre, er turen med Pågatoget/Øresundstoget blevet lettere for passagererne efter at Malmøs ringbane blev til en virkelighed.
Vi har kendskab til, at flere passagerer, der skulle have været med Pågatoget i Ystad, er blevet efterladt på en forkert perron i Ystad. Pågatoget kører nemlig ikke fra samme perron som IC Bornholm, og vi er derfor glade for, at såvel DSB som BornholmerFærgen har øget informationen om, hvilken perron/hvilket spor Pågatoget afgår fra.
Bornholms Passagerforening
26. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Mindre kontakt med fly

Der er adskillige meninger om, hvordan sejlplanen for 2012 burde være sammensat. Men den nu vedtagne plan, skaber problemer for rigtig mange mennesker. Det er der slet, slet ikke tvivl om.
Et bedsteforældrepar har også skrevet til os, at de fremover må tage færre gange over til deres børn/børnebørn, fordi det formentlig bliver med flyveren og økonomien skal hænge sammen. Ægteparret skriver:
»Her er vores besyv i debatten om ny fartplan. Denne er en klar forringelse for os alm. Bornholmere. Da vi er bedsteforældre til børnebørn i Kbh. tager vi derover hver 3.-4. uge. Meget gerne lørdag eller søndag på 1-dagstur. Når afgangen bliver flyttet fra 6.30 til 8.30 vil det gøre dagen meget kortere. Vi står gerne meget tidligt op for at komme af sted. Der er, skal jeg hilse og sige, mange bedsteforældre med denne afgang! Det kan ikke være rimeligt, at vi som fastboende skal have forringede muligheder. Alternativt må vi til at tage flyet, men så med formodentligt færre besøg og mindre kontakt til familien.
Mens der i det øvrige Danmark bliver flere og flere muligheder for at lade sig transportere rundt i landet, giver »Christiansborg« bornholmerne med den ene hånd, men tager med den anden. Vi har fået 3 afgange med hurtigfærgen i lavsæsonen mod tidligere 2 med hurtigfærgen samt 1 konventionel færgeafgang. Derfor er der ikke tale om udvidelse af antallet af afgange. Alene ombytning af tonnage, og det har fået den konsekvens, at hurtigfærgen nu skal sejle, når godset har behov for sejlads. Og det er typisk ikke på de samme tidspunkter, som passagererne ønsker at rejse på. Hvad hjælper det så, at kapaciteten er udvidet?
Hertil kommer, at natfærgen til Køge er blevet amputeret til en eftermiddagsafgang til Køge og en natafgang fra Rønne til Køge.
Hvad har bornholmerne fået? I hvert fald en masse besvær med at få rejsetiderne til at passe ind i hverdagen.
Bornholms Passagerforening
20. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share